Rada Seniorów w mediach

Od kilku dni Rada Seniorów we Wronkach działa w mediach społecznościowych. Seniorzy mają swoje logo i mnóstwo pomysłów na lokalne działania.

Rada Seniorów jest organem doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym Burmistrza Miasta i Gminy Wronki. Współpracując z władzami samorządowymi uczestniczy w rozstrzyganiu o realizacji potrzeb osób starszych i przedstawia swoje propozycje w tym zakresie. Poza celami ustawowymi i statutowymi, ambicją Rady Seniorów we Wronkach jest przedstawianie pomysłów na pomoc i wsparcie osób starszych, inicjowanie akcji skierowanych do osób starszych, wspieranie projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów w ich działaniach na rzecz osób starszych, uczestnictwo w spotkaniach z innymi działającymi Gminnymi Radami na terenie Wielkopolski, wymiana doświadczeń.

czytamy na stronie Rady Seniorów

Zachęcamy do śledzenia działań Rady Seniorów we Wronkach i zgłaszanie im swoich pomysłów. Stronę Rady znajdziecie TUTAJ.

Choć jestem z wykształcenia polonistką zawsze bardziej fascynował mnie teatr niż dziennikarstwo. Współpracę z portalem rozpoczęłam od korekty tekstów. Zaangażowanie w działania lokalnej społeczności zmotywowało mnie do pisania artykułów o tym, co ważne, dobre i budujące relacje społeczne.

2020-01-20