Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych w Szamotułach

W dniu 24 września 2019 r., w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia – „Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych – budynek jednorodzinny” wraz z modułem Las oraz z przekazaniem promes na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

W spotkaniu uczestniczyli:
– Pani Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marta Kubiak,
– Pani Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Jolanta Ratajczak oraz Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Aleksandra Drukowska,
– Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Dariusz Matczak,
– Starosta Powiatu Szamotulskiego Pani Beata Hanyżak,
– Wójtowie i Burmistrzowie Powiatu Szamotulskiego w osobach:
– Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły Pan Włodzimierz Kaczmarek,
– Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Pan Mirosław Wieczór,
– Wójt Gminy Kaźmierz Pan Zenon Gałka,
– Wójt Gminy Obrzycko Pani Irena Rakowska,
– Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej – dh Stefan Kaszkowiak,
– Prezesi Miejsko-Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu szamotulskiego.

Po oficjalnej części podpisania i przekazania umów, nastąpiła prezentacja możliwości Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – w której, oprócz wcześniej zaproszonych gości, udział wzięły dzieci z Przedszkola „Miś” w Szamotułach.

Nowe narzędzie edukacyjne będzie wykorzystywane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach do edukacji dzieci i młodzieży, związanej z profilaktyką i społeczną prewencją pożarową. Zakup symulatora zostanie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

Tekst: asp. Sebastian Groś, zdjęcia: st. str. Dawid Gacek, via PSP Szamotuły