Dobrzy sąsiedzi? Tylko we Wronkach!

Chcesz mieć dobrych sąsiadów? Zamieszkaj we Wronkach.

Aż 42,3% przebadanych mieszkańców Wronek ma ośmiu i więcej zaprzyjaźnionych sąsiadów, a nikogo mieszkającego w sąsiedztwie nie zna tylko 1,2% Wronczan. Ma na to wpływ m.in. fakt, że mieszkańcy Wronek znają swoich sąsiadów nie tylko z widzenia, ale także w znacznym stopniu z miejsca pracy.

Przeważająca większość mieszkańców Wronek wykazuje bardzo silną więź zarówno ze swoim miastem, jak i dzielnicą czy ulicą, na której mieszkają. Wronczanie oceniają swoje sąsiedztwo lepiej niż mieszkańcy Poznania czy Warszawy, a nawet lepiej niż mieszkańcy innych miast poniżej 20 tys. mieszkańców.

Udział w sąsiedzkich imprezach bierze 54,8% ankietowanych z Wronek.

Warunki sąsiedzkie takie, jak: dbałość mieszkańców o otoczenie domu, wzajemną pomoc sąsiedzką, przestrzeń do spotkań sąsiadów czy warunki zabaw dla dzieci zostały przez mieszkańców Wronek ocenione bardzo wysoko.

via Amica

Z okazji Dnia Sąsiada, który dziś świętujemy na naszym Facebooku trwa konkurs, w którym do wygrania gadżety dobrego sąsiada firmy Amica. Zachęcamy do udziału! TUTAJ