Podsumowanie działań straży pożarnej w gminie

Początek roku dla strażaków oznacza zebrania. Wszystkie jednostki z naszej gminy dokonały już podsumowania 2018 roku.

Podczas wszystkich zebrań przedstawiono sprawozdania z działalności jednostek w minionym roku. Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Wronki otrzymały absolutoria za swoją działalność. Na zebraniach przedstawiano również plany na rok 2019. W związku ze zmianami w prawie, każda OSP musiała przyjąć nowy statut.

OSP Wartosław

Interwencje OSP Wartosław przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 9 razy, w tym 2 razy pożary, 7 razy miejscowe zagrożenia. W 2018 roku strażacy, z OSP Wartosław, brali udział w szkoleniu podstawowym, które zostało przeprowadzone przez KP PSP Szamotuły.

OSP Wróblewo

OSP Wróblewo liczy aktualnie 34 członków, w tym 3 honorowych, przy jednostce działa MDP. Interwencje OSP Wróblewo przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 4 razy, w tym 4 razy miejscowe zagrożenia. W 2018 roku strażacy, z OSP Wróblewo, brali udział w szkoleniu podstawowym, które zostało przeprowadzone przez KP PSP Szamotuły.

OSP Rzecin

OSP Rzecin liczy aktualnie 33 członków, w tym 2 honorowych. Na walnym zebraniu przyjęto nowy statut OSP Rzecin. Interwencje OSP Rzecin przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 9 razy, w tym 5 razy pożary, 4 razy miejscowe zagrożenia. W 2018 roku strażacy, z OSP Rzecin, brali udział w szkoleniu podstawowym, które zostało przeprowadzone przez KP PSP Szamotuły.

OSP Jasionna

OSP Jasionna liczy aktualnie 27 członków, w tym 4 honorowych, przy OSP Jasionna działa MDP w liczbie 10 osób. Na walnym zebraniu przyjęto nowy statut OSP Jasionna. Interwencje OSP Jasionna przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 12 razy, w tym 7 razy pożary, 3 razy miejscowe zagrożenia, 2 razy alarmy fałszywe w dobrej wierze.
W 2018 roku strażacy, z OSP Jasionna, brali udział w szkoleniu podstawowym, które zostało przeprowadzone przez KP PSP Szamotuły.

OSP Ćmachowo

Interwencje OSP Ćmachowo przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 10 razy, w tym 10 razy miejscowe zagrożenia. Jednostka stara się o wybudowanie dla nich nowej strażnicy.

OSP Lubowo

Interwencje OSP Lubowo przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 6 razy, w tym 6 razy miejscowe zagrożenia. OSP Lubowo liczy aktualnie 32 członków. W 2018 roku strażacy, z OSP Lubowo, brali udział w szkoleniu podstawowym, które zostało przeprowadzone przez KP PSP Szamotuły.

OSP Kłodzisko

OSP Kłodzisko liczy aktualnie 61 członków, w tym 2 honorowych, 14 członków MDP. Na walnym zebraniu przyjęto nowy statut OSP Kłodzisko. Interwencje OSP Kłodzisko przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 13 razy, w tym 7 razy pożary, 6 razy miejscowe zagrożenia.
Dokonano wyboru uzupełniającego do składu Zarządu, wybrano dh Jakuba Królskiego, w miejsce zmarłego śp. dh Zbigniewa Biniaka.

OSP Marianowo

OSP Marianowo liczy aktualnie 34 członków, w tym 2 honorowych. Interwencje OSP Marianowo przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 3 razy, w tym 1 raz pożar, 2 razy miejscowe zagrożenia. Podczas zebrania mówiono o rozbudowie strażnicy OSP Marianowo i wymianie zdezelowanego żuka na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

Od stycznia do marca wszystkie 12 jednostek OSP w gminie Wronki podsumowało rok 2018. Wiele wyjazdów, wiele innych działań i jeszcze więcej planów oraz ambicji. Stale się rozwijają i szkolą. Dzięki nim w gminie jest bezpiecznej.

Dziękujemy Wam za Wasze poświęcenie.

Podsumowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z Chojna oraz Wronek przedstawimy w osobnych materiałach.