Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Od 2010 roku w Polsce i w 12 innych państwach Bałtyckiego Forum, obchodzony jest Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

Dzień trzeciego sektora, ponieważ tak nazywane są organizacje pozarządowe, to idealna okazja do zapoznania się z działalnością NGO-sów. Pierwszy dzień organizacji pozarządowych obchodzony był 17 kwietnia 2010 roku w Helsinkach.

W tym roku dzień ten obchodzimy 27 lutego.

Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak przedsiębiorcy – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od przedsiębiorstw a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, a nie prywatnym. Organizacje te działają na rzecz wybranego interesu, ale nie w celu osiągnięcia zysku.

Czytamy na stronie kalendarza Kalbi