Zmiana terminów opłat za odpady komunalne

14 stycznia upłynął pierwszy termin opłat za odpady za nieruchomości zamieszkałe za listopad i grudzień 2018 r. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki, w tym roku zmieniają się terminy opłat i okresy rozliczeniowe.


– za styczeń, luty i marzec płacimy do 15 marca,
– za kwiecień, maj i czerwiec – do 15 czerwca,
– za lipiec, sierpień i wrzesień – do 15 września,
– za październik, listopad i grudzień – do 15 grudnia.

Opłaty można wnosić co miesiąc do daty 15.03., 15.06., 15.09., 15.12. to tylko ostateczne terminy opłat za poszczególne kwartały rozliczeniowe.

Stawki opłat nie zmieniły się.

Aby ujednolicić terminy, również przedsiębiorcy, instytucje i organizacje będą wnosić opłaty (za nieruchomości niezamieszkałe) w terminach 15.03., 15.06., 15.09., 15.12. za następujące po sobie kwartały rozliczeniowe.

Za nieruchomości letniskowe opłatę ryczałtową za cały rok wnosi się, jak dotąd, do dnia 15 marca.

PRZYKŁAD OBLICZANIA OPŁATY ZA NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ

Dla 3-osobowego gospodarstwa domowego według nowych okresów rozliczeniowych:

do 15 marca  (styczeń, luty, marzec) czyli:
3 osoby x 12,50 zł (jeśli segregujemy odpady) = 37,50 zł (za miesiąc) 
37,50 zł x 3 miesiące = 112,50 zł

do 15 czerwca (kwiecień, maj, czerwiec) czyli:
3 osoby x 12,50 zł (jeśli segregujemy odpady) = 37,50 zł (za miesiąc) 
37,50 zł x 3 miesiące = 112,50 zł

do 15 września  (lipiec, sierpień, wrzesień) czyli:
3 osoby x 12,50 zł (jeśli segregujemy odpady) = 37,50 zł (za miesiąc) 
37,50 zł x 3 miesiące = 112,50 zł

do 15 grudnia  (październik, listopad, grudzień) czyli: 
3 osoby x 12,50 zł (jeśli segregujemy odpady) = 37,50 zł (za miesiąc) 
37,50 zł x 3 miesiące = 112,50 zł

W celu sprawdzenia wysokości opłaty lub stanu konta za gospodarowanie odpadami komunalnymi, można skontaktować się z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska pod nr tel. (67) 2549-512 lub (67) 2549-514.