Jubilaci świętowali!

Burmistrz Mirosław Wieczór uhonorował jubilatów, którzy przeżyli w jednym związku małżeńskim 50 i więcej lat.

Jubilaci otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku jubileusz 50-lecia związku małżeńskiego obchodziły 32 pary z terenu gminy Wronki.

Lista par, którym w 2018 r. Prezydent RP przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie:

– Jadwiga i Stefan Biedziakowie,
– Halina i Stanisław Borowiccy,
– Maria i Zdzisław Jankowscy,
– Kazimiera i Mirosław Kijkowie,
– Urszula i Bolesław Roszakowie,
– Zofia i Henryk Piątkowie,
– Barbara i Jerzy Olejniczakowie,
– Krystyna i Ryszard Matusiakowie,
– Teresa i Władysław Napierałowie,
– Stanisława i Antoni Nowakowie,
– Helena i Stanisław Rusinkowie,
– Krystyna i Zdzisław Sawalowie,
– Eugenia i Wiesław Sawczukowie,
– Kazimiera i Franciszek Szwakowie,
– Aleksandra i Stanisław Wachowiakowie,
– Maria i Franciszek Zastróżni,
– Halina i Kazimierz Ferfetowie,
– Bronisława i Kazimierz Grzelakowie,
– Irena i Jerzy Jakubowscy,
– Barbara i Mieczysław Kucharczykowie,
– Irena i Zenon Lisińscy,
– Bogusława i Zdzisław Ławidowie,
– Helena i Jan Machniccy,
– Bożena i Eugeniusz Michalscy,
– Teresa i Florian Piaskowie,
– Irena i Michał Schmidtowie,
– Danuta i Stefan Szczecińscy,
– Ewa i Henryk Szymczakowie,
– Ludomira i Zygmunt Świderscy,
– Urszula i Stanisław Urbaniakowie,
– Krystyna i Andrzej Wieczorkowie,
– Urszula i Zdzisław Zaporowscy.

W tym roku odbyło się również spotkanie jubilatów świętujących 55., 60. i 65. rocznicę ślubu. Pary spotkały się przy wspólnym stole w środę 12 grudnia w Restauracji Podkowa.

Pary, które w 2018 r. obchodziły jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:

– Anna i Antoni Dudowie,
– Halina i Włodzimierz Kusterowie,
– Irena i Mieczysław Bombałowie,
– Janina i Andrzej Obrzutowie,
– Maria i Czesław Melowie,
– Maria i Jan Lewandowscy,
– Czesława i Stefan Spychałowie,
– Maria i Kazimierz Kawkowie,
– Maria i Franciszek Ławniczakowie,
– Janina i Józef Szermerowie,
– Kazimiera i Zygmunt Paździorkowie,
– Maria i Jerzy Maślonowie,
– Maria i Tadeusz Łopatowie,
– Danuta i Adam Krzyżaniakowie,
– Krystyna i Marian Klauze,
– Kazimiera i Marian Kotusowie,
– Janina i Leszek Góralowie,
– Janina i Józef Kuźnikowie,
– Czesława i Marian Książkowie,
– Kazimiera i Stefan Świniarscy.

Pary, które w 2018 r. obchodziły jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego:

– Zofia i Bolesław Mikołajczakowie,
– Zenona i Edward Ławniczakowie,
– Maria i Jan Chytrzy,
– Danuta i Bolesław Tomczakowie,
– Irena i Cyryl Galbierczykowie,
– Janina i Czesław Rybarczykowie,
– Teresa i Zygfryd Woźni,
– Maria i Jerzy Hoffmannowie,
– Regina i Stanisław Jessowie.

Para, która w 2018 r. obchodziła jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego:

– Czesława i Franciszek Prostakowie.

Źródło: Wronki.pl, Foto: Wronki.pl