OSP Ćmachowo zbiera na defibrylator AED

Ochotnicza Straż Pożarna w Ćmachowie prowadzi zbiórkę pieniędzy, które mają zostać przeznaczone na zakup AED. Dzięki sprzętowi można przywrócić normalny rytm serca.

Skrót AED zaczerpnięty został z języka angielskiego: automated external defibrillator i oznacza:

• zautomatyzowany, czyli sterowany komputerowo, według zaprogramowanego algorytmu, który potrafi wykryć zagrażający życiu zbyt szybki rytm serca (migotanie komór serca – VF) i poinformować ratownika sygnałem głosowym i świetlnym o konieczności defibrylacji .

• zewnętrzny, czyli działający za pomocą samoprzylepnych elektrod na skórze klatki piersiowej chorego.

• defibrylator, a więc urządzenie wysyłające specjalnie opracowany impuls prądu stałego przez elektrody do serca, powodując tym samym powrót normalnego rytmu serca (60-90/min).wyjaśnia strona ratujzsercem.pl

Strażaków z Ćmachowa w ich zbiórce można wesprzeć wpłacając pieniądze na konto:

Ochotnicza Straż Pożarna w Ćmachowie
Ćmachowo 10
64-510 Wronki
BS Wronki
81896100020000000022480001
dopisek : AED

Zachęcamy do wsparcia!