Jazda bez dowodu rejestracyjnego i OC dozwolona

Od 1 października kierowca za jazdę samochodem bez dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC nie zostanie ukarany mandatem.

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja przepisu ustawy  Prawo o ruchu drogowym. Jednakże postanowienia Ministerstwa Cyfryzacji, odpowiedzialnego za tę zmianę, nie zwalniają kierowców z poddania kontroli drogowej. Zmieni się tylko jej charakter. Do tej pory służby sprawdzały, czy kierowca posiada dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC fizycznie, w wersji papierowej. Po zmianach, wszystkie te niezbędne informacje, policja lub straż miejska znajdzie w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców tj. CEPiK-u.  Warto jednak pamiętać, że papierowa wersja tych dokumentach wciąż jest niezbędna podczas wyjazdu pojazdem za granicę, jego sprzedaży czy podczas przeglądu. Służby mogą również zapytać o to, gdzie aktualnie znajdują się te dokumenty.Jeśli podczas kontroli służby stwierdzą, że pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego odnotują one zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym, a kierowca otrzyma pokwitowanie.

CEPiK jest źródłem informacji nie tylko dla Policji i Straży Miejskiej, ale również dla kierowców. Można w nim sprawdzić ilość punktów karnych, stan techniczny pojazdu (np. autobusu przed wycieczką szkolną oraz dane, które dotyczą naszego samochodu i są odnotowane w ewidencji). W celu uzyskania tych informacji, zachęcamy do śledzenia strony www.obywatel.gov.pl

Powyższa zmiana nie zwalnia kierowcy z obowiązku posiadania prawa jazdy i dowodu osobistego! Za brak prawa jazdy grozi mandat w wysokości 50 zł.

fot. Pixabay