Trwa budowa ścieżki nad Wartą

Pod koniec zeszłego miesiąca ruszyły prace związane z realizacją zadania „Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty”.

Zadanie o wartości 999.129,28 zł brutto, zostanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” w wysokości 295.593,00 zł. Zakres inwestycje obejmie odcinek od ul. Wodnej do ul. Garncarskiej. Zainteresowany realizacją zadania był tylko jeden oferent. Prace podzielono na dwa etapy, koszt wykonania drugiego wyniesie niecałe 5 mln złotych. Ścieżka ma mieć długość około 1 kilometra.
Zgodnie z treścią zamówienia publicznego Burmistrz Miasta i Gminy Wronki planuje: „W celu uporządkowania terenu pomiędzy brzegiem rz. Warty, a podstawą skarpy drugiej trasy zalewowej oraz stworzenia warunków do rekreacyjnego wykorzystania tego terenu przez mieszkańców miasta i gminy Wronki, a także turystów (w tym turystów wodnych) należy wykonać budowę ścieżki rekreacyjno – pieszo – rowerowej o szer. 3,53 m”

Zapytaliśmy także Ratusz czy plaża oraz ścieżka przy Warcie to jedyne inwestycje, które będą realizowane nad brzegiem rzeki.

Zagospodarowanie terenu pod kładką kosztowało 28 106,48 zł. W ramach inwestycji wykonane zostały roboty ziemne, nawiezienie piasku, wysianie trawy, zakup i dowóz ziemi urodzajnej, zakup 30 palet oraz ich przewóz i rozładunek, a także zakup linki, kłódek, zacisków i kubła na śmieci. Nie jest to jedyna inwestycja, która w tym roku zostanie zrealizowana w pobliżu kładki. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z budową ścieżki rekreacyjnej po drugiej stronie Warty. Warto też dodać, że z gminnego budżetu zakupiono 100 leżaków, z których można korzystać m.in. w Parku Cyryla Sroczyńskiego, pod kładką, a także podczas gminnych imprez.odpowiada Tobiasz Chożalski z Urzędu Miasta i Gminy Wronki

W ramach realizacji tego zadania oprócz ścieżki rekreacyjnej, ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika Miasto planuje wyposażyć ten teren w kosze na śmieci, ławki parkowe i schody skarpowe. Dużym ułatwieniem, zarówno dla spacerowiczów, jaki i rowerzystów będą ronda (pętle) na początkowym i końcowym odcinku trasy ścieżki, pozwalające rowerzystom na zmianę kierunku jazdy (nawrót), oraz zatoczki postojowe dla rowerów. Teren otaczający ścieżkę pokryty zostanie trawą.

Zakres robót wchodzących w skład realizacji zadania, to:
1) wytyczenie głównych osi budowy;
2) ułożenie wzdłuż proj. ścieżki drogi technologicznej z placami manewrowymi;
3) wykonanie opaski brzegowej;
4) makroniwelacja terenu wzdłuż opaski z usunięciem gruntu organicznego;
5) wykonanie nasypu budowlanego za opaską:
6) wykonanie schodów skarpowych;
7) wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej;
8) montaż elementów małej architektury związanej ze ścieżką;
9) urządzenie terenów zielonych;
10) uporządkowanie terenu budowy.

Termin zakończenia robot budowlanych minie 30 października 2018 roku.