Zmiany w ustawie już niebawem, ale nadal jeździmy z dokumentami

Już niedługo wchodzi w życie znowelizowana ustawa o ruchu drogowym, która zakłada, że kierowcy nie będą musieli posiadać przy sobie papierowej wersji polisy OC oraz dowodu rejestracyjnego.

Zmiany wejdą w życie 4 czerwca. Nie oznacza to, że od tego dnia możemy jeździć bez dowodu i bez potwierdzenia posiadania polisy OC. O terminie zniesienia obowiązku kierowcy zostaną poinformowani z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Komunikat w tej sprawie ma wydać minister cyfryzacji.

Jaki jest cel wprowadzanych zmian?
Jak podaje Kancelaria Prezydenta RP: „Celem jest optymalizacja działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0 i wyeliminowanie ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami interesariuszy, w części dotyczącej centralnej ewidencji kierowców (CEK)”. Zgodnie z nowelizacją, do bazy CEPiK 2.0 będą trafiać też informacje o demontażu pojazdu, bezpośrednio ze stacji demontażu. Informacje o stacjach demontażu przekazywać będą z kolei marszałkowie województw.
Po wydaniu komunikatu właściciele pojazdów nie będą mieli w obowiązku okazywać dokumentów
Po zmianach kierowcy w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Warunkiem jazdy bez dokumentów jest poruszanie się tylko w granicach Polski. Policja będzie weryfikowała dane o aucie w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Papierowa forma dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC nie zostanie zlikwidowana. Nadal wozimy ze sobą prawo jazdy.

Jak jest obecnie?
Obecnie obowiązek posiadania dowodu rejestracyjnego dotyczy każdego właściciela pojazdu oraz inną osobę, która nim kieruje za zgodą właściciela. Poruszając się po drodze publicznej bez ważnego dowodu – w razie kontroli jesteśmy narażeni na karę pieniężną w wysokości 50 zł. Podobnie jest z polisą OC. Brak poświadczenia, że jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem, również skutkuje mandatem w wysokości 50 zł.

via Motofakty.pl
fot. Pixabay