Zakaz wstępu do lasu

W związku z planowanymi zabiegami z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego Nadleśnictwo Wronki informuje o okresowym zakazie wstępu do lasu.

Zakaz obowiązywać będzie w terminie od 15 maja do 30 maja br., na terenie leśnictw Dębogóra, Gogolice oraz Smolarnia, na powierzchni pola zabiegowego o wielkości ok. 942 ha.
Planowany zabieg ma na celu ograniczanie liczebności szkodliwego gatunku owada, co prowadzi do utrzymania trwałości lasów. Brudnica mniszka to motyl, który jest jednym z najgroźniejszych szkodników głównie drzew iglastych, szczególnie dla sosen i świerków, rzadziej drzew liściastych. Gąsienice tego motyla, które wylegają się na przełomie kwietnia i maja, pierwsze dni życia spędzają w skupiskach na korze drzew. Później rozpoczynają żer w koronie drzewa, prowadząc do pogorszenia jego kondycji lub obumarcia.

Oddziały: 10, 29, 30, 31, 55, 56, 57, 58, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 166, 167, 168, 169, 209, 210, 211, 252, 253, 254.

Zastosowany zostanie środek chemiczny DIMILIN 480 SC, w dawce 0,075 litra/ha.

Szczegółowe informacje na temat zabiegu, zastosowanego środka oraz zakazu dostępne są w biurze Nadleśnictwa Wronki w Nadolniku oraz pod nr tel. 67 25 40 148.