40 mln zł dotacji dla wielkopolskich dróg

21 marca wojewoda wielkopolski poinformował o kolejnych środkach finansowych na infrastrukturę drogową w Wielkopolsce. Ponad 40 mln zł trafi do gmin i powiatów, które mogą starać się o dofinansowanie sięgające nawet 80 procent.

Wielomilionowe dotacje dla samorządów są częścią Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

– Celem rządowego programu jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i lokalnych społeczności do ośrodków życia gospodarczego oraz terenów inwestycyjnych. Program zakłada również powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez drogi gminne i powiatowe z drogami wyższego rzędu oraz poprawę bezpieczeństwa – tłumaczy wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.
Wielkość programu to 500 mln zł. Najmniejszy udział ma województwo opolskie, które dysponuje kwotą 20 364 085 zł, największy zaś województwo mazowieckie 47 808 607 zł. Jest to możliwe dzięki działaniom Rządu, który na infrastrukturę drogową w tym roku przeznaczy 1,3 mld zł, czyli o 500 mln więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie.

– Program jest konsekwencją realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jeśli chcemy, żeby w Polsce dobrze się inwestowało, musimy tworzyć odpowiednie warunki. Są sytuacje, że tereny inwestycyjne powstają w miejscach, do których infrastruktura nie jest doprowadzona. A atrakcyjność gospodarcza polega właśnie na tym, że stwarza się warunki, które zachęcają firmy do postawienia czy rozbudowy zakładu w tym, a nie w innym miejscu – dodaje wojewoda.

Zgodnie z założeniami samorządy mogą wnioskować do wojewody o środki dla inwestycji posiadających pełną dokumentację techniczną i projektową, które są w trakcie realizacji lub są planowane do realizacji. Zadanie musi zostać zakończone do końca 2018 roku. Program obejmuje wsparciem maksymalnie jedno zadanie gminy, a udział dotacji celowej z budżetu państwa wynosi od 60% do 80% kosztów realizacji działania w zależności od wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca odpowiednio gminy lub powiatu.

Wnioski można składać do 15 kwietnia. Umowy na dotacje celowe w tym Programie zostaną podpisane po 31 maja 2018r.