Gminny Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek 12 października w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach odbyło się spotkanie przedstawicieli gminnego środowiska oświatowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystości podziękowano dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświatowym za ich całoroczną działalność na rzecz szkół.

Burmistrz Mirosław Wieczór, Zastępca Burmistrza Robert Dorna, Przewodniczący Rady MiG Wronki Sławomir Śniegowski oraz Wiceprzewodniczący Rady MiG Wronki Bartosz Roszak złożyli również gratulacje nauczycielom, którzy awansowali na kolejne stopnie zawodowe.

Nie zapomniano również o nauczycielach, którzy w ubiegłym roku szkolnym przeszli na zasłużoną emeryturę.
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego uzyskała:
Małgorzata Anioł – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskali:
Lidia Janik – nauczyciel Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach
Barbara Sobańska – nauczyciel Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach
Danuta Walicht – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach
Hanna Klemenska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach
Katarzyna Lutomska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa  Herberta we Wronkach
Arlena Stachowiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach
Łukasz Woźny – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach

Pracownicy, którzy w ubiegłym roku szkolnym przeszli na emeryturę:
Dorota Żołądkowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach
Mirosława Kłos – nauczyciel Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta we Wronkach

Gratulacje dla najlepszych pedagogów otrzymały:
Barbara Sobańska – nauczyciel Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach
Barbara Kaszkowiak – nauczyciel Przedszkola nr 2 we Wronkach
Żaneta Słodzinka – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach
Lucyna Salska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach
Monika Kowalska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach
Ewa Grabarkiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie
Katarzyna Machnicka – nauczyciel Szkoła Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie
Wioletta Dzik – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi
Podziękowania za całoroczną działalność otrzymały:
Monika Nowak – Dyrektor Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach
Alina Kaźmierczak – Dyrektor Przedszkola nr 2 we Wronkach
Wiesława Jabłońska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach
Jolanta Michalak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach
Danuta Maślona – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie
Lidia Lorek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie
Anna Sarbak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi
Lucyna Kędzioł – Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach

Tego dnia przedstawiono panią Alicję Raś – nowego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach.

Podczas uroczystości były również obecne panie: Lidia Kremer i Arlena Stachowiak – nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Herberta we Wronkach, którym przyznano Medale Komisji Edukacji Narodowej. Najwyższe odznaczenia, jakimi można docenić pracę nauczyciela. Przedszkolaki ze szkoły nr 2 we Wronkach uświetniły tę uroczystość swoimi występami.


fot. Wronki.pl