Czy we Wronkach potrzebny jest OSiR?

Na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy we Wronkach, radni najprawdopodobniej podejmą uchwałę o utworzeniu Wronieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Utworzony Ośrodek ma być tym dla sportu, czym jest WOK dla imprez kulturalnych we Wronkach. Na początku istnienia WOSiR-u w jego skład wejdą: kręgielnia przy Placu Targowym, „Orlik” w Olszynkach, place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne i miejsca wykorzystywane do kąpieli.

Nowo powstała jednostka będzie finansowana z budżetu Gminy. W Pniewach, gdzie działa podobny ośrodek, przeznacza się na niego ponad milion złotych. Głównym założeniem powstania WOSiR-u jest lepsza organizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej.
W uzasadnieniu do uchwały o powstaniu Wronieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji czytamy:

Dla realizacji swoich ustawowych zadań gminy mogą tworzyć jednostki organizacyjne. Należą do nich jednostki budżetowe, pokrywające swoje wydatki bezpośrednio z budżetu i odprowadzające pozyskane dochody na rachunek budżetu gminy (art.11 ust.1 ustawy o finansach publicznych).

Utworzenie Wronieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w formie jednostki budżetowej pozwoli sprawniej wykonywać zadania własne w obszarach szeroko rozumianej kultury fizycznej i rekreacji. Na terenie gminy Wronki funkcjonuje kilkadziesiąt obiektów sportowych i rekreacyjnych administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy Wronki. Należą do nich m.in. boiska sportowe, kompleks boisk „Orlik”, kręgielnia, place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz miejsca wykorzystywane do kąpieli. Wyodrębnienie Ośrodka skoncentrowanego na jasno określonym zakresie zadań pozwoli sprawniej zarządzać obiektami sportowo-rekreacyjnymi, prowadzić ich bieżące utrzymanie oraz wypracować optymalny system ich udostępniania. W związku z rosnącymi potrzebami w zakresie animowania działań w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, zadaniem jednostki będzie również organizacja oraz koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych, a także współpraca z klubami sportowymi i innymi podmiotami funkcjonującymi w tej sferze.

Stosownie nadal do treści art.18 ust.2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym, poza utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej zasadnym jest również wyposażenie jej w majątek (wyposażenie pierwotne). W tym celu w paragrafie 2 niniejszej uchwały Rada Miasta i Gminy na wyposażenie WOSiR przeznaczyła administrowane obecnie przez Urząd Miasta i Gminy gminne obiekty sportowe i rekreacyjne. Określenie formy prawnej, w której przeznaczone na wyposażenie obiekty zostaną przekazana WOSiR leży natomiast po stronie organu wykonawczego gminy.

Istnienie WOSiR-u pozwoli sprawniej, ekonomiczniej i efektywniej wydatkować środki na zadania Gminy z zakresu sportu i rekreacji.brzmi treść uzasadnienia do uchwały

O sposób funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji zapytaliśmy Urząd Miasta i Gminy w Pniewach, gdzie od kilku lat działa ta jednostka. Spytaliśmy o to, co wchodzi w skład OSiR-u, ile pieniędzy jest na to przeznaczanych, jak wygląda zatrudnienie i jakim zainteresowaniem cieszy się oferta proponowana przez Ośrodek.
Jakie podmioty i obiekty składają się na OSiR w Pniewach?
1) hala sportowo-widowiskowa
2) sala gimnastyczna
3) stadion miejski
4) pawilon sportowy przy Stadionie Miejskim
5) orlik z bieżnią i kortem tenisowym
6) boisko środowiskowe w Chełmie
7) boisko wielofunkcyjne w Pniewach
8) Łazienki Miejskie z wyłączeniem restauracji
9) Kąpielisko Miejskie Łazienki
10) miejsce wyznaczone do kąpieli w Zamarzu i Zajączkowie
12) Place zabaw w mieście i Gminie Pniewy – 21 lokalizacji

OSiR Pniewy w swojej strukturze nie posiada podmiotów zależnych.

Ile kosztuje budżet miasta działalność OSiR-u w skali roku?
Budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji na rok 2017 jest równy – 1.655.722,00.
Kwota ta obejmuje wydatki osobowe, rzeczowe i inwestycyjne.

Ile osób zatrudnionych jest w Państwa jednostce i na jakich stanowiskach?
Stan zatrudnienia na dzień 23.10.br:
1) Dyrektor – l etat
2) Kierownik obiektów sportowych – 1 etat
3) Główny księgowy – 0,5 etatu
4) Referent – 1,5 etatu
5) Sprzątaczka – 3,5 etatu
6) Konserwator przedmiotów sportowych – 4 etaty
Łącznie: 11,5 etatu

Jakim zainteresowaniem lokalnej społeczności cieszy się oferta proponowana przez OSiR?
1) oferta w zakresie udostępniania i najmu obiektów sportowych (hala i sale gimnastyczne) w ujęciu tygodniowym:
a) godz. 08:00-16:00 zajęcia wychowania fizycznego szkół
b) godz. 16:00-19:00 zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby stowarzyszenia:
– Akademia Reissa – 2x w tygodniu (2 godz.)
– Karate – 4x w tygodniu (7 godz.)
– Boks – 3x w tygodniu ( 4,5 godz.)
– Koszykówka – 2x w (3 godz.)
– Tenis – 1x w tygodniu (4 godz.)
– Futsal – 8x w tygodniu
c) 19:00-22:00 udostępnianie obiektów grupom komercyjnym, w tym 3 treningi ekstraklasy futsalu
– ekstraklasa futsalu 3-4 razy w tygodniu (6-7,5 godz.)
– grupy komercyjne 10 razy w tygodniu (11,5 godz.)
d) siłownia w hali sportowo-widowiskowej (średnie obłożenie miesięczne)
– 40 karnetów
– 108 wejść 1-razowych
e) ​​Orlik czynny cały rok – 7 dni w tygodniu, wyłączając święta ustawowo wolne od pracy (w okresie zimowym godziny o otwarcia uzależnione są od warunków atmosferycznych)
– 08.00-15.00 szkoły
– 16.00-19.00 kluby sportowe
– 19.00-22.00 grupy zorganizowane
f) Pawilon Sportowy przy ul. Konińskiej 9 – pomieszczenia wynajmowane indywidualnie i klubom:
– Polfit Agnieszka Andrzejewska wynajmowane 3 pokoje z przeznaczeniem na prowadzenie siłowni ok. 80                karnetów oraz zajęcia ABS, Jump, Crossfit, Zumbę, MMA
– Fizjoterapia Paulina Frajtag wynajmowane 4 pokoje z przeznaczeniem na fizjoterapie ok. 120 pacjentów m-c

– Dwa kluby sportowe Ks Sokół Pniewy i PKS orły 2 pomieszczeni biurowe
g) Stadion Miejski zajmuje się treningiem przez 2 kluby piekarskie, grające w klasie okręgowej i IV lidze.

2) Oferta sportowa OSIR Pniewy (imprezy sportowe organizowane przez jednostkę)
a) Urszulińska 10 – II Święto Wielkanocne każdego roku:
– Bieg na 5 i 10 km
– Nordic Walking na 5 km
– Trekking na 5 km ok. 420 uczestników
b) Triathlon Pniewy oraz Puchar Polski Dzieci i Młodzieży pierwsza niedziela lipca każdego roku
– Dystans olimpijski
– Dystans sprint
– Młodzieżowy Puchar Polski w Triathlonie
– okokoło 420 uczestników
c) Papieska 10 – pierwsza niedziela października każdego roku:
– Bieg Przedszkolaka na dystansie 200m
– Bieg na 5km Bieg na 10 km
– Nordic Walking na 5km
– ok. 320 uczestników
d) Zimowe Grand Prix w Biegach Przełajowych „Honda na 5”
– cykl 4 biegów na 5 km w okresie grudzień-marzec
– ok. 100 uczestników
e) amatorskie rozgrywki w futsalu
– pniewska amatorska liga futsalu 12 edycja, w których brało udział od w minionych w sezonach
– sołecka liga futsalu 10 drużyn, reprezentujących sołectwa z Gminy Pniewy
f) otwarte, cykliczne turnieje dla mieszkańców:
– streetball na Orliku lipiec – sierpień
– siatkówka plażowa w okresie lipiec sierpień
– street soccer na Orliku lipiec- sierpień
– turnieje tenisa stołowym listopad-marzec
– spartakiada sołectw w wieloboju sprawnościowym maj
g) zajęcia z żeglarstwa w Łazienkach Miejskich
– zajęcia dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w miejscu zamieszkania
– ok. 30 uczestników
h) Współzawodnictwo Sportowe Gmin Powiatu Szamotulskiego
– udział  mieszkańców gminy w cyklu zawodów sportowo rekreacyjnych organizowanych prze Powiat Szamotulski

– od lat Gmina Pniewy plasuje się w pierwszej trójce  gmin, a w sezonie 2016/2017 zajęła pierwsze

Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach udziela wsparcia organizacyjnego stowarzyszeniom i podmiotom prywatnym w organizowanych przez nie przedsięwzięciom sportowym i kulturalnym:
– rozgrywki ekstraklasy futsalu Red Dragons Pniewy,
– ogólnopolskie turnieje koszykarskie dla dzieci i młodzieży,
– rozgrywki rugby na osobach niepełnosprawnych,
– koncerty charytatywne,
– spotkanie dla pracowników pniewskich firm.

Autorzy: Wiktoria Błajek, Jakub Maciejewski, Karol Grajewski