Wronczanin znów najlepszy!

Zdjęcie wronczanina Waldemara Grasia zatytułowane „Dawid i Goliat” zwyciężyło w konkursie „Lasy Państwowe. Zapraszamy”, ogłoszonym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile.

Na konkurs, który odbył się już po raz czwarty, wpłynęły  34 zdjęcia wykonane przez 19 autorów.
Tematem tegorocznego konkursu były „Leśne cuda”. Okolice lasów i same lasy pełne są ciekawych miejsc i obiektów. Podążając leśnymi ścieżkami można odkryć przepięknie ukształtowane krajobrazy, ale także interesujące twory przyrody ożywionej  i nieożywionej m.in. gigantyczne drzewa, interesujące narośle, głazy, pomniki przyrody. Na konkurs wpłynęły zdjęcia, przedstawiające właśnie takie ciekawostki przyrodnicze. Wszystkie fotografie zostały wykonane na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać I miejsce fotografii pt. „Dawid i Goliat” autorstwa Waldemara Grasia. Zwycięskie zdjęcie, przedstawiające padalca w runie leśnym i komarzycę  po posiłku,  zostało wykonane w lasach w okolicach Krzyża Wlkp.
Na drugim miejscu znalazł się portret jastrzębia, uchwyconego  w „tańcu” przez Roberta Szmytkowskiego.  Zdjęcie zostało zrobione na polanie w okolicach Piły.
Trzecią nagrodę zdobyło zdjęcie zatytułowane „Cisza i spokój” wykonane przez Krzysztofa Tollasa.  Fotografia przedstawia jesienny krajobraz o brzasku nad Gwdą w Motylewie koło Piły.

Waldemarowi Grasiowi gratulujemy wspaniałego ujęcia, po raz kolejny udowodnił, że jest doskonałym obserwatorem przyrody.

I miejsce „Dawid i Goliat” fot. Waldemar Graś

 

II miejsce „Taniec Jastrzębia” fot. Robert Szmytkowski 

 

III miejsce ” Cisza i Spokój” fot. Krzysztof Tollas 

Źródło: RDLP w Pile