Podnieś swoje cyfrowe kompetencje – to takie proste!

Weź udział w programie Operacyjnym na lata 2014-2020, projekcie „Podnieś swoje cyfrowe kompetencje – to takie proste!” W ramach projektu realizowane są kursy z zakresu obsługi komputera, Internetu oraz pakietu Microsoft Office.

Uczestnikom kursu Beneficjent zapewnia:

– do wyboru: ECDL BASE – kurs dla osób z podstawowymi kompetencjami komputerowymi lub ECDL e-Obywatel (e-Citizen) – dla osób z minimalną wiedzą i umiejętnościami z zakresu obsługi komputera,
– 60 godzin profesjonalnych zajęć dydaktycznych
– laptop podczas zajęć do samodzielnej nauki
– materiały dydaktyczne
– poczęstunek

Projekt

Po zakończonym kursie każdy z uczestników przystępuje do egzaminu zewnętrznego, po zdaniu którego otrzyma certyfikat ECDL powszechnie uznawany w Europie i na świecie, potwierdzający posiadane kompetencje cyfrowe.

Certyfikat ECDL BASE – zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

Certyfikat ECDL e-Obywatel zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził kompetencje związane z wykorzystywaniem Internetu w zakresie  z załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.
Uczestnikami projektu mogą być wszystkie osoby w wieku 25-74 lat, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie woj. wielkopolskiego. Do projektu Beneficjent zaprasza również osoby niepełnosprawne. 

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, należy wypełnić i dostarczyć Beneficjentowi dokumenty rekrutacyjne, które znajdują się na stronie internetowej projektu www.dobrakadra.pl oraz są dostępne w Biurze Projektu znajdującym się w siedzibie Beneficjenta przy ul. Poznańskiej 56 we Wronkach.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu www.dobrakadra.pl. Informacji udziela również personel projektu pod numerami telefonów: 61 2229156 oraz 61 2229166.

via wronki.pl