Odszedł ojciec Aleksander Kwaśny

Ojciec Aleksander Kwaśny – franciszkanin – zmarł 18 sierpnia br. Był związany z Wronkami, nie tylko jako członek wspólnoty franciszkańskiej, ale także jako rektor Wyższego Seminarium Duchownego oraz seminaryjny ojciec duchowny. W naszym mieście miał wielu przyjaciół, których traktował jak swoją rodzinę.

Dnia 18 sierpnia 2017 r., ok. godz. 17.15 po ciężkiej chorobie zmarł w szpitalu w Feldkirch (Austria), gwardian klasztoru w Bludenz – o. Aleksander E. Kwaśny. Miał 61 lat, 35 lat kapłaństwa i 42 lata życia zakonnego.

Urodził się 4.02.1956 r. jako syn Rudolfa i Anny zd. Śmiatek, w Rybniku woj. śląskie, w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego, archidiecezja katowicka. W swej rodzinnej parafii został ochrzczony dnia 19.02.1956 r. Sakrament bierzmowania przyjął w kościele klasztornym Franciszkanów pw. św. Józefa w Rybniku 12.11.1967 r.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w latach 1971 – 1975, uczył się w Technikum Górniczym w Rybniku na wydziale Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych.

Do Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów wstąpił w Osiecznej i rozpoczął nowicjat. Dnia 7.09.1975, przywdział strój zakonny i przybrał imię Aleksander. W prośbie skierowanej do prowincjała tak uzasadnił swoją decyzję: W ósmym roku życia wstąpiłem do grona ministrantów… Częste uczestnictwo we mszy świętej wzbudziło we mnie pragnienie służenia Bogu i bliźnim na zawsze.

Po roku, dnia 5.09.1976, złożył przyrzeczenia zachowania rad ewangelicznych na ręce o. prowincjała Damiana H. Szojdy. Studia seminaryjne odbył w Katowicach-Panewnikach w latach 1976 – 1982. Wieczystą profesję złożył 9.02.1980 w kościele klasztornym pw. św. Józefa w Rybniku, na ręce o. prowincjała Damiana H. Szojdy. Święcenia kapłańskie przyjął w bazylice mniejszej św. Ludwika w Katowicach – Panewnikach 7.04.1982 r. przez posługę ks. bpa Herberta Bednorza.

Krótki czas był wikarym parafialnym w Katowicach – Panewnikach. W latach 1983-1988 odbył studia specjalistyczne z zakresu dogmatyki na KUL-u. Potem był magistrem kleryków w WSD w Panewnikach (1988-1989), magistrem nowicjatu w Osiecznej (1989-1991), wice magistrem postulatu we Wschowie (1991-1992). Dnia 19.03 1991 r. został wpisany w poczet członków nowej prowincji pw. św. Franciszka z Asyżu z siedzibą władz prowincjalnych w Poznaniu.

W nowej prowincji zajmował kilka ważnych stanowisk: został wykładowcą dogmatyki w WSD we Wronkach (1991); rektorem WSD (1994-1998), definitorem prowincjalnym (1993-1997; 2003-2006; 2006-2009), wikariuszem prowincjalnym (1997-2003); ekonomem prowincjalnym (2003-2009). Był słuchaczem Studium Prawa Gospodarczego, Finansów i Rachunkowości, uzyskując w 1998 r. stosowny certyfikat.

W 2011 r. został przeniesiony z Poznania do Wronek w charakterze ojca duchownego WSD. Rok później został wikarym domu. Z Wronek przeniósł się do Bludenz w Austrii. Jego pobyt miał być krótkotrwały, ale w krótkim czasie został wybrany gwardianem klasztoru i pozostał w nim do śmierci.

Był dobrym duchem wspólnoty zakonnej, zajmował się gośćmi, sprzątał pomieszczenia rekreacyjne, pomagał w refektarzu i kuchni. Mimo postępującej choroby udzielał się w miejscowym duszpasterstwie niemieckojęzycznym. Służył swoją modlitwą i dobrym słowem każdemu, kto tego potrzebował. Lubili go Austriacy i Polacy.

o. Benigny Piechota OFM (franciszkanie.net),  fot. o. Bonus Dąbrowski, b. Zygmunt Kajdan

Pożegnanie ojca Aleksandra odbyło się w środę 23 sierpnia w austriackim mieście Bludenz. Uroczystości pogrzebowe w Polsce odbędą się we wtorek, 29 sierpnia br., w Rybniku: o godz. 11.00. Msza św. pogrzebowa w kościele pw. św. Józefa Robotnika; po Mszy św. ceremonie pogrzebowe na cmentarzu parafialnym przy ul. Rudzkiej (kwatera zakonna).