„Poprawa dostępu do usług…”- kolejny projekt „Femina Project”

24 kwietnia odbyło się spotkanie, dotyczące realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

W poniedziałek 24 kwietnia odbyło się spotkanie, dotyczące realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, którego organizatorami są Fundacja „Femina Project” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach. Projekt zostanie dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem zadania jest wspieranie opiekunów osób niesamodzielnych w formie bezpłatnego programu edukacyjnego. W ramach działania odbędą się spotkania z lekarzem geriatrą, pielęgniarką, dietetykiem, rehabilitantem, pedagogiem, psychologiem, prawnikiem i terapeutą zajęciowym oraz szkolenie z pierwszej pomocy. Planujemy wsparcie dla 45 osób w trzech latach trwania projektu. W tym roku programem obejmiemy 15 osób.mówi Prezes Fundacji Karolina Bloch

Więcej informacji udzieli koordynator projektu Eliza Burawska tel. 67 2540 044 oraz 514 152 549.