Podwójne świętowanie [FOTO]

Świętowanie Uchwalenia Konstytucji 3 Maja miało dziś we Wronkach podwójny charakter, oprócz tradycyjnego złożenia kwiatów pod pomnikami i przemarszu ulicami miasta, mieszkańcy mogli uczestniczyć w 65-leciu Wronieckiej Orkiestry Dętej.

Reprezentanci władz miasta, służb mundurowych oraz stowarzyszeń po uroczystej mszy świętej przeszli na Rynek, aby złożyć kwiaty pod pomnikiem. Następnie po przemarszu ulicami Wronek wszyscy spotkali się na placu wronieckiej OSP. To tam świętowano 65-lecie Wronieckiej Orkiestry Dętej. Prezes orkiestry – Jerzy Śmiłowski – przypomniał najważniejsze wydarzenia związane z wronieckimi muzykami, podkreślił również zasługi poszczególnych członków orkiestry. Dzisiaj orkiestra ma charakter uniwersalny, w swoim repertuarze posiada utwory narodowe, religijne, a także rozrywkowe, ponadto akompaniuje występom wronieckich Mażoretek. Już teraz, razem z prezesem orkiestry, zapraszamy na świętowanie 100-lecia, obiecał, że będą wtedy grać do białego rana.