Obowiązkowa kontrola trzeźwości

Obowiązkowa kontrola – nie odmówimy już dmuchania! Nowe zmiany w przepisach o ruchu drogowym.

Zacznijmy od podstawy prawnej, a konkretnie artykułu 129 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mówi on o uprawnieniach policji i jednocześnie określa (w punkcie 3), kiedy policjant mógł zlecić kontrolę trzeźwości – badanie alkomatem:
„2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do: 

3)    żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku, do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu zostały przyjęte nowelizacje kilku ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dotyczą głównie kar osób uciekających przed policjantami oraz kierowców nietrzeźwych.




Postanowiono również naprawić prawnie niedopatrzenie na temat kontroli przesiewowych, rutynowego dmuchania w alkomat.

Dobrze znamy wyżej wymienione sposoby na sprawdzanie przez policjantów stanu trzeźwości kierowców. Sami zapewnie niejednokrotnie braliśmy w nich udział, jednak podstawa prawna takich zatrzymań była wątpliwa, bo oparta o interpretacje innych przepisów.
Wcześniej, zgodnie z prawem, policjant mógł przebadać kierowcę tylko, gdy miał do tego uzasadnione podejrzenie, że prowadzący może być pod wpływem alkoholu. Oznaczało to, że akcje typu „trzeźwy poranek”, podczas których badane są wyrywkowo miliony kierowców w kraju, odbywały się nielegalnie. Wskazywał to m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.

Nie ukrywajmy, że akcje tego typu przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, co przyznaje resort sprawiedliwości. Dlatego prawo do takiej kontroli dla policjantów i m.in. ITD wpisano do Prawa o ruchu drogowym.

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów nie będzie można odmówić badania podczas przesiewowej akcji kontrolnej stanu trzeźwości kierowców, zarzucając policjantom brak podstaw prawnych do działania tak jak do tej pory. Do ustawy dodano artykuł 129a:
„W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może  poddać  kierującego  pojazdem  lub  inną  osobę, w  stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia  w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.”

Nadal jednak kierowca może odstąpić od dmuchania w alkomat i zdecydować się na badanie krwi pod kątem obecności alkoholu.

 

Źródło: Bezpiecznapodroz.org