Uroczystości w ZS nr 1 we Wronkach

Wracają słowa, które się liczą,
Dopóki mamy głowy i serca.
Dopóki w głowach myśli krążą
Nie zarażone pogardą
Jest święte słowo wolność!
Jest święte słowo prawda!
Jest święte słowo Polska!

Tymi oto słowami uczniowie, goście oraz grono pedagogiczne zostali przywitani podczas apelu z okazji 17. rocznicy nadania imienia szkole.

Na uroczystość zostało zaproszonych wielu gości: Kazimierz Michalak Członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Jan Stefaniak Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Szamotułach, Prezes  Zarządu Głównego Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Tadeusz Musiał, Jan Janiszewski  Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, przedstawiciele Rady Rodziców: Magdalena Roszak i Karina Koput, Irena Wojciechowska Prezes Stowarzyszenia Puszcza Notecka, a także Grażyna Kaźmierczk redaktor naczelna gazety „Wroniecki Bazar”.

Zygmunt Szorcz Członek Kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, absolwent rocznika  1956, wręczył medale Hipolita Cegielskiego dyrektor Monice Kozber, nauczycielkom Lidii Grzebycie i Teresie Nożewskiej, a także uczniom Poli Marczyńskiej , Sylwii Krauze z klasy 2 ed  i Łukaszowi Wilińskiemu z klasy 2 m.
Wyjątkowość chwili podkreślił akt pasowania uczniów, wchodzących w skład Pocztu Sztandarowego: Jakuba Perza, Adama Doczekalskiego, Przemysława Skowrońskiego szablą porucznika Jana Rzepy, otrzymaną dnia 14 czerwca 2001 roku z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Rada Rodziców przy współpracy z rzeźbiarzem Eugeniuszem Tacikiem przyczyniła się do powstania rzeźby przedstawiającej ostatniego Powstańca, który poległ ranny przy ławeczce nieopodal ul. Leśnej. Podczas uroczystości dokonano aktu przecięcia wstęgi i przyjęcia rzeźby w krąg symboli, które wpiszą się na stałe w szkolną rzeczywistość.

Goście śledzili losy Polski od zaborów po rok 1918, kiedy to słowo wolność zagościło na ustach wszystkich Polaków. Część artystyczna nawiązywała do czasu utraty niepodległości, powstania Tadeusza Kościuszki, niewoli, którą symbolizowały słowa więźniów z III cz. „Dziadów”, walki i odrodzenia. Na scenie podziwialiśmy: Martynę Remisz, Kamilę Łobojewską, Sandrę Wawrzyniak, Adama Salskiego, Jana Klemeńskiego, Macieja Machaja, Kamila Hoffmana, Kamila Tomkowiaka, Kamila Tukałę, Krzysztofa Lachmana.

Dyrektor  ZS nr 1 podziękowała uczniom za udział w apelu oraz paniom, które przygotowały młodzież: Justynie Roszak-Kuśnierek, Monice Roszak i Agnieszce Wilk.

via Agnieszka Wilk, ZS1