„Od Popielca po Dyngus” – spektakl

W przedświąteczny wtorek 11 kwietnia Zespół Folklorystyczny „Marynia”, zaprezentował taneczno-muzyczny spektakl, który miał na celu przybliżyć dawne zwyczaje związane z okresem Świąt Wielkanocnych.

We wtorek 11 kwietnia Zespół Folklorystyczny „Marynia” przedstawił spektakl taneczno-muzyczny, ukazujący dawne zwyczaje i obrzędy, jakie miały miejsce w czasie wiosny, w okresie wielkanocnym.
Spektakl przygotowany został z myślą o uczniach gminy Wronki, w wydarzeniu wzięło udział łącznie około 300 uczniów.
Widowisko powstało na podstawie dzieł Oskara Kolberga, Andrzeja Brencza oraz Jadwigi i Mariana Sobieskich.
Spektakl ten to sposób na ukazanie w artystyczny sposób dziedzictwa kulturowego naszego kraju oraz okazja do przypomnienia często zapomnianej symboliki zwyczajów i obrzędów.
Na scenie zaprezentowano m.in: Półpoście, Topienie Marzanny, chodzenie z Nowym Latkiem, Lany poniedziałek i chodzenie po Dyngusie.

Na scenie pojawiło się blisko 60 wykonawców, którzy swoim słowem, śpiewem, ruchem scenicznym i tańcem, stworzyli niezwykłe widowisko, które spotkało się z pozytywnym odbiorem zaproszonych uczniów.
mówi Jan Galasiński

Zespół Folklorystyczny „Marynia”, który prężnie rozwija się w ostatnim czasie, pozwala na działania edukacyjne, a są możliwe dzięki stałej pracy kadry i tancerzy zespołu.