Światowy Dzień Liczby π

Dziś swoje święto ma liczba Pi (π). Data jest nieprzypadkowa, ponieważ według amerykańskiego zapisu daty, 14 marca to 3.14, czyli zaokrąglenie liczby Pi do dwóch miejsc po przecinku. 

Pierwsze obchody tego dnia miały miejsce w 1988 roku w San Francisco.W Polsce co roku głównym punktem Dnia Liczby Pi jest bicie rekordu w rozwinięciu tej liczby. Aktualny rekord należy do Dawida Wójcika, który w 2014 roku wyrecytował z pamięci 1954 cyfry po przecinku. To rekord Polski, natomiast światowy rekord w zapamiętywaniu ciągu cyfr liczby π należy do Japończyka Akiry Haraguchiego, który podał ją z dokładnością do 100 tysięcy miejsc po przecinku. Ciekawostką jest to, że 14 marca urodziło się wiele osób związanych z matematyką. Wśród nich są Albert Einstein i trzej polscy matematycy Józef Przerwa-Tetmajer, Wacław Sierpiński i Józef Zając.

Już około 2000 lat p.n.e. liczbę tę znali Babilończycy, nie mieli jednak potrzeby obliczania jej do milionów miejsc po przecinku i podawali ją w przybliżeniu jako 3. Dla wszystkich, którzy chcieliby przypomnieć sobie wartość liczby Pi:

π≈3,1415926535897932384626… 

Choć tak naprawdę większości z nas wystarczy, że zapamiętamy trzy rzeczy: wzór na długość okręgu, wzór na pole koła i przybliżoną wartość liczby Pi do jedynie dwóch cyfr po przecinku.
collage_20150314125129067