II edycja Wronieckiego Dyktanda

To już II edycja Wronieckiego Dyktanda. Zapraszamy do Wronieckiego Ośrodka Kultury na sprawdzenie swoich umiejętności w dziedzinie ortografii. Dyktando odbędzie się 16 października w Dużej Sali WOK-u.

Dyktando poprowadzi  aktor filmowy i teatralny Piotr Kaźmierczak. Uczestnicy z najwyższymi wynikami otrzymają ciekawe nagrody rzeczowe.

Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy grupy:

1) Szkoły ponadgimnazjalne i dorośli, początek o godzinie 10:00.

2) Gimnazja – początek o godzinie 12:00.

3) Szkoły podstawowe – początek o godzinie 14:00.

Szczegółowy plan II Wronieckiego Dyktanda:

I tura (szkoły ponadgimnazjalne i dorośli)

9:00 – rejestracja uczestników

10:00 – rozpoczęcie I tury

II tura (gimnazja)

11:00 – rejestracja uczestników

12:00 – rozpoczęcie II tury

III tura (szkoły podstawowe)

13:00 – rejestracja uczestników

14:00 – rozpoczęcie III tury

16:00 – uroczyste wręczenie nagród laureatom II Wronieckiego Dyktanda

Zapisy będą przyjmowane do środy 12 października do godziny 24:00.
W trakcie zapisów każdy uczestnik powinien wypełnić wszystkie rubryki, natomiast wyświetlone zostaną tylko informacje o imieniu i nazwisku oraz miejscowości, z której dana osoba pochodzi. Pozostałe dane będą dostępne wyłącznie dla organizatorów.

Zapisanie się na II Wronieckie Dyktando jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego oświadczenia:
„Oświadczam, że wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych, umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z ustawą  z  dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) dla celów realizacji II Wronieckiego Dyktanda.”

Zapisywać można się tutaj.

ii-edycja-wronieckiego-dyktanda