110-lecie OSP Jasionna i zawody strażackie

18.06.2016 odbyły się zawody sportowo-pożarnicze w Jasionnie, na początku została odprawiona msza święta przez księdza Jerzego Kozłowskiego, a następnie odbyło się wręczenie medali strażakom za wiele lat służby. Po uroczystej części przyszedł czas na zawody.

W trzecią sobotę czerwca odbyły się uroczystości z okazji 110-lecia jednostki OSP z Jasionny, w tym samym dniu i miejscu, jakim było boisko w Jasionnie, odbyły się również miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze wszystkich jednostek OSP Miasta i Gminy Wronki. Całość rozpoczęła msza święta odprawiona przez Księdza Jerzego Kozłowskiego w intencji jubilatów, którzy otrzymali również życzenia od Burmistrza  MiG Wronki, Mirosława Wieczora. Zbigniew Gzyl – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki, druh Stefan Kaszkowiak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach, delegacje jednostek OSP MiG Wronki. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego nr 212/27/2016 z dnia 7 marca 2016r. Nadleśnictwo Wronki zostało odznaczone Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Medal został wręczony Zbigniewowi Gzylowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wronki, a wręczył go druh Stefan Kaszkowiak wraz z Burmistrzem Mirosławem Wieczorem i druhem Andrzejem Liszkowskim prezesem Zarządu Głównego OMG ZOSP RP we Wronkach. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. Zbigniew Gzyl otrzymał po raz drugi podziękowania za wiele lat służby w postaci złotego medalu. Druhowie z Jednostki OSP Jasionna, którzy byli uznani za zasłużonych, zostali odznaczeni za Zasługi dla Pożarnictwa złotym medalem.

Odznaczeni złotym medalem druhowie:
-Ryszard Kaczmarek,
-Cyprian Sydor.

Odznaczeni srebrnym medalem druhowie:
-Władysław Frątczak,
-Jan Góra,
-Krzysztof Kaszkowiak,
-Aleksander Przybylski.

Odznaczeni brązowym medalem druhowie:
-Łukasz Goździerski,
-Mirosław Goździerski,
-Tomasz Kaczmarek,
-Daniel Rezler,
-Paweł Rezler,
-Witold Szukała,

Odznaczenia wręczył druh Stefan Kaszkowiak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach wraz z Andrzejem Liszkowskim – Prezesem Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach.

Patronem Jubileuszu i zawodów zostali Gmina Wronki i Nadleśnictwo Wronki, którzy ufundowali również nagrody dla najlepszych drużyn.

Po wręczeniu medali odbyły się zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których wzięły udział 4 drużyny dziewcząt oraz 8 drużyn chłopców, wyniki układały się następująco:
pierwsze miejsce zajęła MDP OSP Chojno,
drugie miejsce MDP OSP Wronki,
trzecie miejsce MDP OSP Wartosław,
czwarte miejsce MDP OSP Ćmachowo.

Chłopcy z Wronek mieli pierwsze miejsce następnie byli:
drugie miejsce MDP OSP Wartosław,
trzecie miejsce MDP OSP Kłodzisko,
czwarte miejsce MDP OSP Chojno,
Następnie znajdowały się drużyny bez miejsc na podium
MDP OSP Jasionna I,
MDP OSP Wróblewo,
MDP OSP Jasionna II
MDP OSP Ćmachowo.
Ich zadaniem było przeskoczenie płotków o wysokości 0.6 m, Prawidłowe ułożenie nazw sprzętu i napełnienie tarczy wodą za pomocą hydronetki z odległości 3 m.

Po MDP wystartowali seniorzy, z czego było 11 drużyn męskich oraz 3 drużyny żeńskie, ich konkurencja polegała na sztafecie oraz ćwiczeniach bojowych. Sztafetą było pokonanie 7 odcinków po 50 metrów, na pierwszym odcinku trzeba było połączyć wąż W-75 do rozdzielacza, na następnym pokonać płotek o wysokości 0.7 m, na trzecim pokonać rów o szerokości 2 m, czwarty polegał na wykonaniu slalomu między trzema tyczkami, piąty to pokonanie równoważni, ale w tym roku została ona usunięta ze względów bezpieczeństwa, a w zamian była do pokonania ta sama odległość tylko, że biegu, na przedostatnim odcinku mężczyźni pokonywali ścianę o wysokości 1.5 m, a kobiety płotek o wysokości 0.7 m, na siódmym, już ostatnim odcinku, należało połączyć wąż W-52 do rozdzielacza i prądownicy oraz z podłączoną prądownicą przekroczyć linię mety.
Ćwiczenie bojowe polegało na skręceniu ssawnych i zanurzeniu ich w wodzie, rzuceniu węża w linii prostej do rozdzielacza, do którego należało dołączyć dwa węże W-75 oraz dwie linie gaśnicze składające się z dwóch węży W-52 zakończonych prądownicą. Pierwsza rota musiała złamać tarczę, a druga musiała przewrócić cztery pachołki. Zawody odbywały się zgodnie z regulaminem zawodów, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w Warszawie i Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie.

Kobiety:
-pierwsze miejsce OSP Wartosław,
-drugie miejsce OSP Wronki,
-trzecie miejsce OSP Kłodzisko.

Mężczyźni:
-pierwsze miejsce OSP Wartosław,
-drugie miejsce OSP Marianowo,
-trzecie miejsce OSP Jasionna,
Następne miejsca zajęli :
-OSP Samołęż,
-OSP Amica,
-OSP Kłodzisko,
-OSP Lubowo,
-OSP Wronki,
-OSP Chojno,
-OSP Rzecin,
-OSP Wróblewo.
Nsam koniec ruszyła drużyna starszych chłopców, a zaraz po nich drużyna dziewcząt, w obu kategoriach startowała tylko jedna drużyna, a więc każdy zajął pierwsze miejsce.

Wszystkim strażakom, życzymy dalszych sukcesów w boju jak i na zawodach.

Kliknij na zdjęcie, aby przejść do fotogalerii

Zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych