Przerwy w dostawie wody

Przekazujemy komunikat Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach:

25 i 26 lutego  w godzinach od 00.00 do 17.00 prowadzone będą prace serwisowe w Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi, które mogą wpłynąć na niskie ciśnienie wody lub chwilowe przerwy w jej dostawie.

Komunikat dotyczy mieszkańców z rejonów:
Wronki: osiedle Na Górce i osiedle Ogrody;
Nowa Wieś, Stare Miasto, Pierwoszewo, Marianowo, Wierzchocin, Głuchowo, Ćmachowo–Huby, Oporowo–Huby i Samołęż.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, telefon kontaktowy: 67 25 41 239