Dofinansowanie karetki obowiązkiem gmin powiatu?

Zarząd Powiatu Szamotulskiego zwrócił się z prośbą do wszystkich gmin powiatu o udzielenie dofinansowania ambulansu specjalistycznego typu C. Koszt takiej karetki to ok. 430 tysięcy złotych. Czy gminy zdecydują się na dołożenie swoich pieniędzy? Co na to burmistrz Mirosław Wieczór?

Do sprawy z dystansem podeszły Miasto Obrzycko oraz Miasto i Gmina Wronki. Burmistrzowie doskonale pamiętają, że gdy oni potrzebowali pomocy starosta zwlekał z jej udzieleniem.

Dlatego na prośbę o dofinansowanie ambulansu Maciej Bieniek, burmistrz Miasta Obrzycko odpowiedział:

 

Przypomniałem sytuację z pierwszego półrocza bieżącego roku. Wówczas to my zwracaliśmy się z prośbą o wsparcie obrzyckiej oświaty. Na naszą prośbę skierowaną do Rady Powiatu Szamotulskiego odpowiedział Starosta Józef Kwaśniewicz. Odpowiedź była negatywna. Zarząd Powiatu wskazywał, że oświata jest zadaniem własnym gminy i powinniśmy rozważyć podjęcie działań na rzecz połączenia Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko – celem racjonalizacji wydatków.

Moja odpowiedź do Zarządu Powiatu jest bardzo podobna. Informuję, że Miasto Obrzycko nie dofinansuje zakupu specjalistycznego ambulansu. Utrzymanie szpitala jest zadaniem własnym Powiatu Szamotulskiego. Proponuję jednak rozważyć i podjąć działania na rzecz połączenia Powiatu Szamotulskiego i Powiatu Obornickiego – celem racjonalizacji wydatków na służbę zdrowia.czytamy na blogu burmistrza Miasta Obrzycko

 

W podobnym tonie na prośbę starosty zareagował burmistrz Mirosław Wieczór, który po konsultacji z Radą stwierdza, że Miasto i Gmina Wronki rozumie potrzebę wspierania działań, służących poprawie opieki medycznej na terenie powiatu szamotulskiego. Podkreśla również, że wśród wielu dotacji udzielonych powiatowi w ostatnich latach była też dotacja na doposażenie karetki pogotowia. Jednak tym razem burmistrz stawia konkretny warunek powiatowi.

Wiążąca deklaracja w sprawie dofinansowania zakupu karetki może zostać złożona dopiero po jednoznacznym rozstrzygnięciu w sprawie dla gminy Wronki priorytetowej, tj. przywrócenia dyżurów nocnych i świątecznych.czytamy w piśmie skierowanym do starosty Józefa Kwaśniewicza

 

Wydaje się, że starosta powiatu szamotulskiego będzie musiał następnym razem szybciej reagować na prośby burmistrzów, ponieważ jak widać nie przewidział, że ich wsparcie może mu być tak bardzo potrzebne. Mirosław Wieczór i Maciej Bieniek zadbali o interes swoich miast i pokazali, że nie ma nic za darmo.