Co powinniśmy wiedzieć o referendum?

6 września Polacy po raz piąty, po roku 1989, wezmą udział w ogólnopolskim referendum. W czterech dotychczasowych referendach tylko raz frekwencja przekroczyła 50%. Jak będzie tym razem?

Dwa pierwsze referenda odbyły się w 1996 roku, dotyczyły uwłaszczenia i prywatyzacji, a frekwencja wyniosła 32%. Kolejne, w roku 1997, dotyczyło konstytucji. Chociaż frekwencja była niższa niż 50% referendum zostało uznane za wiążące. Najbardziej udanym pod względem frekwencji i zaangażowania obywateli było głosowanie przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, które odbyło się w 2003 roku i zgromadziło 58% uprawnionych do głosowania.

Pesymiści twierdzą, że w najbliższą niedzielę nie możemy liczyć na frekwencję wiążącą, czyli powyżej 50%. A jak będzie naprawdę?

Może warto, żebyśmy przed podjęciem decyzji, czy na referendum pójdziemy, sprawdzili o czym na nim mamy zadecydować.

Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „X” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki) w kratce pod pytaniem.

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znak „X” odpowiednio w kratce obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo odpowiedzi negatywnej „NIE”.

Głos uważa się za nieważny jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w obu kratkach obok odpowiedzi na postawione pytanie lub nie postawiono znaku „X” w żadnej z kratek obok odpowiedzi na pytanie;

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wariantów rozwiązania albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

Kiedy i gdzie głosować?

Swój głos możemy oddać w godzinach od 6.00 do 22.00 w niedzielę 6 września. 24 godziny przed dniem głosowania rozpoczyna się cisza referendalna, w czasie której zabronione jest prowadzenie kampanii referendalnej.

Jeśli już zadecydujecie, że na referendum idziecie, to tutaj możecie sprawdzić, gdzie głosować.