Drugi stopień zagrożenia burzowego

Organizacja Łowcy Burz wystawiła dla naszego regionu drugi stopień zagrożenia burzowego. Poniżej przestawiamy treść ostrzeżenia.

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 16.08.2015 godz. 08:00 CEST do 17.08.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru i opadów dużego gradu

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu, opadów dużego gradu oraz bardzo silnych porywów wiatru

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W niedzielę większość Polski znajdzie się pod wpływem rozległego niżu z centrum w rejonie Węgier i w zasięgu ciepłego sektora niżu. Do znacznej części naszego kraju będzie napływać gorące i chwiejne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. […] Chwiejne powietrze zwrotnikowe w połączeniu z obecnością niżu i frontów atmosferycznych oznacza możliwość rozwoju burz, miejscami gwałtownych.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

Na skutek przedfrontowych stref zbieżności i ruchów wznoszących może nastąpić intensywny rozwój chmur Cumulonimbus. Burze będą się rozwijać na ogół w warunkach małych i umiarkowanych pionowych uskoków wiatru. Jednak w godzinach wieczornych prognozowany jest wzrost ścinania […] i wówczas możliwa jest lepsza organizacja konwekcji. Ze względu na stacjonarny charakter strefy frontowej możliwe jest tworzenie się układu typu „training storms”, gdzie nad jednym terenem przechodzi kilka komórek (lub multikomórek). W środowisku tak dużej wodności troposfery (PW 40-50 mm) może to doprowadzić do długotrwałych, ulewnych opadów deszczu powodujących podtopienia i zalania. Ryzyko ulewnych opadów rośnie również w przypadku utworzenia się większego układu MCS. Ponadto, niewykluczone są superkomórki wysokoopadowe, podczas których rośnie ryzyko opadu gradu (o średnicy 3-4 cm) oraz bardzo silnych i niszczących porywów wiatru (downburst). Burze możliwe są o każdej porze doby, ale ich największe natężenie spodziewane jest od późnego popołudnia do pierwszej części nocy.

outlook_16_08_2015

Z tego powodu prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności, oraz czytanie ostrzeżeń pogodowych.
Aktualną mapę z wyładowaniami można śledzić tutaj.