Prace konserwacyjne na kładce

Od 23 lipca aż do końca miesiąca wystąpią utrudnienia w ruchu na kładce, będą one związane ze zwężeniem ciągu pieszo-rowerowego. Kładka nie będzie wyłączona z ruchu, będzie można z niej korzystać.

Utrudnienia spowodowane będą pracami konserwacyjnymi elementów drewnianych kładki. Zgodnie z harmonogramem mają zostać one wykonane dwukrotnie w ciągu pierwszego roku, od oddania do użytku kładki, czyli w lipcu oraz listopadzie, natomiast w następnych latach prace konserwatorskie kładki  będą wykonywane tylko raz na rok.

Prace konserwacyjne wykonane zostaną przez firmę  Bricon z m. Dobra na zlecenie Gminy Wronki. Kwota zabiegu konserwatorskiego ma nie przekroczyć 17 220,00 zł brutto.