Jezus na ulicach miast – Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – Kościół, który wierzy w realną obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, uczynił Eucharystię centrum życia całej wspólnoty.

W czwartek po niedzieli Trójcy Świętej obchodzona jest uroczystość, w której wierni szczególnie dziękują za dar Eucharystii i uwielbiają Jezusa ukrytego w Hostii. Tego dnia kapłani „wyprowadzają” Chrystusa w monstrancji na ulice miast i wsi, a wierni towarzyszą im w procesji.

Poniżej przedstawiamy harmonogram procesji i mszy świętych we Wronkach oraz okolicy. W trakcie procesji, wszyscy podróżujący samochodami będą musieli przygotować się na utrudnienia.

Wronki

Msza święta w kościele św. Katarzyny o godz. 9.00, po niej wyruszy procesja do czterech ołtarzy ulicami Wronek, która zakończy się w kościele św. Urszuli mszą świętą około godziny 11.15.

Biezdrowo

Msza święta w Sanktuarium Świętego Krzyża o godz. 9.00, następnie procesja do czterech ołtarzy.

Chojno

Msza święta w kościele Chrystusa Króla o godz. 9.00, następnie procesja do czterech ołtarzy, na zakończenie, około godziny 11.00 druga msza święta.

Szamotuły

Msza święta na Rynku około godziny 9.00 następnie procesja, która zakończy się w Kolegiacie.