Młodzież uczciła 70. rocznicę zakończenia wojny

Dnia 8 maja 2015 roku  w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej odbyła się gra miejska, zorganizowana przez  Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej, Wroniecki Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i Gminy Wronki, IPN- Oddział w Poznaniu i 5. Wroniecką Drużynę Harcerską „Czerwone Berety”.

Wzięło w niej udział 13 zespołów trzyosobowych, uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Wronek . Zadaniami do wykonania były: odnalezienie punktów rozmieszczonych w całym mieście, w każdym punkcie czekały zadania z wiedzy ogólnej oraz regionalnej na temat II wojnie światowej lub zadania sprawnościowe, takie jak np. strzelanie do celu z wiatrówki .

Tego samego dnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. „Pamiętamy o przeszłości” zorganizowanym przez  Szkołę Podstawową nr 2 we Wronkach, pod patronatem wronieckiego burmistrza.  Konkurs został oceniony w 2 kategoriach wiekowych:  uczniowie szkół podstawowych oraz  młodzież gimnazjalna, zadaniem uczestników było wykonanie prezentacji  multimedialnej. Szkoły podstawowe otrzymały temat „Polacy w wielkich bitwach II wojny światowej”, a młodzież gimnazjalna „Wybitni polscy dowódcy w czasie II wojny światowej”.

Po zakończeniu konkursu uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami udali się pod pomnik na rynku  by oddać cześć poległym, którzy oddali życie za wolność w II wojnie światowej. Obecni byli również  przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, samorządu wronieckiego i harcerzy.

Do obecnych pod pomnikiem na Rynku przemówił wiceburmistrz Robert Dorna. Wspominał o tym, że miejsca, które są dziś dla nas ważne tworzyła tradycja, historia i ludzie. Jest to bardzo ważne, aby poświęcić im swój czas, pojawić się razem w tak ważnym miejscu, aby zamanifestować, że chcemy być wspólnotą. Miałby to być znak dla innych, że dzisiaj nadal wspólnie myślimy, wspominamy i pamiętamy o ważnych wydarzeniach. Na zakończenie podziękował zebranej młodzieży za to, że zechcieli uczestniczyć w świętowaniu zakończenia II wojny światowej.

Wyniki  gry miejskiej przedstawiają się następująco:

 Szkoły podstawowe

 1. Drużyna „Waleczni” z SP w Nowej Wsi – 31 pkt
 2. Drużyna I z SP-2 Wronki – 30 pkt
 3. Drużyna II z SP-2 – 29 pkt
 4. Drużyna „Bartolki” z SP w Chojnie – 27 pkt
 5. Drużyna „Jedyneczka” z SP-1 – 26 pkt
 6. Drużyna „Atomówki” z ZS w Biezdrowie – 25,5 pkt

Szkoły gimnazjalne:

 1. Drużyna „Herbertus” z Gimnazjum na Polnej – 31 pkt
 2. Drużyna „Formoza” z Gimnazjum na Leśnej – 27 pkt
 3. Drużyna „Wilczki” z Gimnazjum na Polnej – 26 pkt
 4. Drużyna Gimnazjum z ZS w Biezdrowie – 25 pkt

Szkoły ponadgimnazjalne:

 1.  Drużyna „Konarski” z ZS-2 – 30,5 pkt
 2.  Drużyna Liceum z ZS-1 – 30 pkt
 3.  Drużyna Technikum z ZS-1 – 26 pkt

FOTOGALERIA