Coraz ostrzej w Ostrorogu

Od pewnego czasu docierają do nas niepokojące wiadomości z Ostroroga. W przeciągu kilku dni dwoje radnych wysunęło poważne oskarżenia pod adresem Burmistrza Ostroroga – Sławomira Szałaty.

Postanowiliśmy poinformować o tych wydarzeniach naszych Czytelników, ponieważ wielu z nich mieszka w Ostrorogu lub jego okolicach.

Jawny sprzeciw mieszkańców naszej sąsiedniej gminy wobec decyzji Burmistrza pojawił się przy okazji uchwały włączenia przedszkola do Zespołu Szkół w Ostrorogu. Wielu było przeciwnych takiemu rozwiązaniu i poddawało w wątpliwość argumenty o ewentualnych oszczędnościach. Przeciwnikami byli również niektórzy radni w tym Grażyna Szydłowska i Bogdan Jądrzyk. To właśnie o tych radnych zrobiło się ostatnio głośno. W wypowiedzi dla www.szamo.info.pl radny Jądrzyk powiedział, że:

W kwietniu przed głosowaniem nad uchwałą dotyczącą włączenia przedszkola do Zespołu Szkół w Ostrorogu, poczuł się szantażowany przez burmistrza Miasta i Gminy, a podczas rozmowy telefonicznej 13 kwietnia br., słowa burmistrza odebrał jako groźby.

Na posiedzeniu Rady Miasta i Gminy 28 maja br., radna Grażyna Szydłowska odczytała swoje oświadczenie:

Szanowni Państwo,

Od momentu posiedzenia komisji wspólnej i sesji, na której była rozpatrywana sprawa włączenia przedszkola do Zespołu Szkół w Ostrorogu otrzymałam kilkanaście wulgarnych sms-ów, znieważających mnie jako radną. Nie będę przytaczać ich treści, bo są to wulgaryzmy, które nie nadają się do publikowania.

Dodatkowo mój syn otrzymał list-anonim, w którym jestem znieważona i określana wulgarnymi słowami.

Ten sam list i sms-y dotyczą naszego Burmistrza. I choć nie znalazł On wczoraj (tj. dnia 26.05) minuty, żeby ze mną na ten temat porozmawiać, to szczegółów nie podam, bo są obrzydliwe.

Jeśli komukolwiek wydaje się, że takim postępowaniem mnie zastraszy, to jest w dużym błędzie.

Naruszono moją godność osobistą i wmieszano w to mojego syna. O tym, że to nie przypadek, świadczy fakt, że po komisji wspólnej otrzymałam następny wulgarny, obrzydliwy sms. Nie wiem, kim trzeba być, aby się do tego posunąć, ale nawet jeśli ktoś się nie zgadza z moimi poglądami i moim działaniem jako radnej, to w/w zachowanie jest niedopuszczalne i dlatego sprawę muszą wyjaśnić organy ścigania.

Nie pozwolę na taki stan rzeczy, jaki ma miejsce i dlatego informuję Pąństwa, iż dnia 18.05.2015r. złożyłam doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Szamotułach o popełnieniu przestępstwa.

Radna Rady Miejskiej

w Ostrorogu

Grażyna Szydłowska

Jak widać u naszych sąsiadów sytuacja robi się coraz bardziej niepokojąca. W Ostrorogu mieszkańcy mówią nawet o referendum, które miałoby na celu odwołanie obecnego Burmistrza.