Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach

Leśnicy ostrzegają przed zagrożeniem pożarowym w lasach. Podkreślają przy tym, że zabronione jest wypalanie traw, a w lasach i w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu nie wolno palić ognisk, używać otwartego ognia oraz wypalać śmieci i pozostałości roślinnych.

Pożary wiosenne, zwłaszcza powierzchni trawiastych wytwarzają znaczną dynamikę ognia i w krótkim czasie obejmują duże powierzchnie.

Aktualnie wilgotność ściółki leśnej jest bardzo niska – poniżej 30%. Na przedwiośniu, gdy nie ma już śniegu, w pokrywie gleby zalega obumarłe runo leśne, które łatwo przesycha i nawet przy niezbyt silnym zarzewiu ognia zapala się, np. od niedopałka papierosa.
Ostrzegamy! Uważajcie z ogniem w lasach!
Bez tytułu2
fot. lasy.gov.pl