Jubileuszowe biegi uliczne

Zapraszamy w imieniu organizatorów na jubileuszowe XX Biegi Uliczne.

W piątek 1 maja przed wronieckim Ratuszem odbędą się XX Biegi Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

Dzieci i młodzież szkolna rywalizować będą w dziesięciu biegach, w zależności od kategorii wiekowej, na dystansie od 528 do 1 652 metrów. Zgłoszenia przyjmowane są w szkołach.

Również na dystansie 1 652 m rozegrany zostanie otwarty bieg dla dorosłych. Osoby chcące wziąć w nim udział mogą zgłaszać się telefonicznie (nr 67 2545 312) lub osobiście 1 maja od godziny 9.30 do 10.00 w holu Ratusza. „Bieg z maluchem” rozegrany zostanie jako ostatni – dla rodziców z dziećmi poniżej wieku szkolnego. Do pokonania będzie trasa od skrzyżowania ulicy Ratuszowej z Niepodległości do schodów Ratusza. Zapisy na ten bieg będą prowadzone w czasie trwania całego wydarzenia. Wśród uczestników „Biegu z maluchem” nie będzie wyłaniany zwycięzca, zawody w tej kategorii odbędą się w celu promocji aktywnego trybu życia wśród najmłodszych.

Każdy uczestnik jubileuszowych biegów otrzyma pakiet upominków, a zwycięzcom kategorii szkolnych i biegu dla dorosłych zostaną wręczone nagrody oraz medale.

Warunkiem udziału w zawodach jest dostarczenie zgody opiekuna prawnego osób niepełnoletnich lub oświadczenia dorosłego uczestnika biegu – do pobrania pod notką oraz dostępne w dniu zawodów.

Wydarzenie organizowane jest przez gminę Wronki. Partnerem strategicznym zawodów została firma Samsung, a współorganizatorami są Wroniecki Ośrodek Kultury oraz MUKS Herbertus.

Zapraszamy!

biegiB plakat ostateczny

 

REGULAMIN XX Biegów ulicznych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z okazji   DNI   WRONEK   2015

1.Cel :    Popularyzacja biegania  wśród dzieci, młodzieży  i dorosłych.

2.Organizator:  –  Urząd Miasta i Gminy Wronki –  Wroniecki Ośrodek Kultury –  MUKS HERBERTUS

3.  Termin:      1 maja 2015  roku   (piątek)

4. Miejsce:           Start i  meta  przy  Urzędzie Miasta  i Gminy  Wronki ul.  Ratuszowa  5.

5. Uczestnictwo: W biegach mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół  z terenu miasta i gminy  Wronki oraz dorośli  wg  załączonych tras  i następującego programu:

godz. 9:30  –  zgłaszanie startujących  –  Urząd M  i  G Wronki

godz. 10:00 – otwarcie zawodów przy Urzędzie M i G ul. Ratuszowa 5

I bieg – dziewczęta z klas I-II szkół podstawowych – 528 m

II bieg – chłopcy z klas I-II szkół podstawowych – 528 m

III bieg – dziewczęta z klas III-IV szkół podstawowych – 682 m

IV bieg – chłopcy z klas III-IV szkół podstawowych – 682 m

V bieg – dziewczęta z klas V-VI szkół podstawowych – 826 m

VI bieg – chłopcy z klas V-VI szkół podstawowych – 826 m

VII bieg – dziewczęta z klas I-III gimnazjum – 1293 m

VIII bieg – chłopcy z klas I-III gimnazjum – 1293 m

IX bieg – dziewczęta ze szkół średnich – 1652 m

X bieg – chłopcy ze szkół średnich – 1652 m

XI bieg – otwarty bieg dla dorosłych – 1652 m

6. NAGRODY: – statuetka  za  I  miejsce,  medale  i  nagrody  za  I,  II,  III    miejsce  w  każdej  z  kategorii  biegu, oraz pakiety promocyjne dla każdego uczestnika biegu.

UWAGI:

1)  Każdy  uczestnik  biegu  w  kategorii  od  I-X    musi  posiadać  kartkę    o  wymiarach  10  x  14 cm z  podanym imieniem i nazwiskiem, datą  urodzenia, klasą   i pieczątką szkoły.

2)  Uczestnicy  biegu  otwartego  mogą  zgłaszać  chęć  uczestnictwa  w  biegu    telefonicznie   na  nr  067  2545312  lub  osobiście  w  dniu   organizacji  biegu  od  godziny  9.30  –  10.00,  gdzie odbiorą  również  karteczkę  ze  swoim  imieniem i  nazwiskiem.

3)  Na  starcie  zawodnicy  ustawiają  się  na  wyznaczonej  linii  startu.  Biegi  odbywają  się zgodnie  z  wyznaczoną  trasą  do linii  mety,  gdzie sędzia główny  odbiera  kartkę i podaje   zajęte  miejsce.

4)  Punkt medyczny  będzie usytuowany  w Urzędzie Miasta  i Gminy  Wronki.

5)  Za  przygotowanie i udział dzieci i  młodzieży  w  biegach odpowiedzialni  są opiekunowie z poszczególnych szkół.   

Źródło: wronki.pl

Oświadczenie uczestnika zawodów, oraz zgodę rodziców na udział dziecka znajdą państwo na dole podanej poniżej strony

http://www.wronki.pl/aktualnosci-dla-mieszkanca/jubileuszowe-biegi-uliczne.html