Strażacy podsumowali rok

Jak co roku w całej gminie Wronki odbyły się podsumowania roku Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

OSP Wróblewo

W 2014 roku OSP Wróblewo uczestniczyło 11 razy w działaniach ratowniczych, w których udział wzięło 66 strażaków. Strażacy z OSP Wróblewo, w czynie społecznym, zabezpieczali wszystkie mecze Czarnych Wróblewo, które odbywały się na stadionie sportowym we Wróblewie, przepracowali w ten sposób kolejne kilkaset godzin dla dobra lokalnej społeczności. Za swoją działalność i czas poświęcony dla OSP strażacy nie domagali się żadnych medali i odznaczeń czy innych zaszczytów, pracowali, bo tak chcieli, bo po to zapisali się do OSP, aby swój czas poświęcać dla dobra innych. Aktualnie OSP Wróblewo ma przeszkolonych 26 strażaków ratowników w zakresie podstawowym, 8 z ratownictwa technicznego, 2 kierowców konserwatorów, 1 dowódcę i 5 naczelników, 5 w zakresie obsługi pilarek spalinowych do drewna.

240115_wroblewo_0

OSP Jasionna

W 2014 roku OSP Jasionna uczestniczyła 13 razy w działaniach ratowniczych, w działaniach tych wzięło udział 84 strażaków. W dniu 06.09.2014 roku OSP Jasionna reprezentowała powiat szamotulski i gminę Wronki na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Wągrowcu, zajmując 22 miejsce. Natomiast na miejsko-gminnych zawodach w Chojnie, OSP Jasionna zajęła I miejsce. Odznaką Strażak Wzorowy, w trakcie zebrania, odznaczeni zostali następujący druhowie z OSP Jasionna: Adrian Szukała, Bartosz Szukała, Mariusz Szmyt, Szymon Kaczmarek, Michał Kaczmarek, Marek Kaczmarek, Piotr Góra, Sebastian Gierczyński, Witold Brzeski. Odznaką za wysługę 30 lat w OSP odznaczony został dh Witold Brzeski.  Odznaką za wysługę 25 lat w OSP odznaczeni zostali dh Tomasz Kaczmarek i dh Krzysztof Kaszkowiak. Odznaką za wysługę 20 lat w OSP odznaczeni zostali dh Stefan Durski, dh Daniel Rezler, dh Krzysztof Sowiński, dh Witold Szukała. Odznaką za wysługę 15 lat w OSP odznaczeni zostali dh Łukasz Goździerski, dh Krzysztof Góra, dh Paweł Rezler, dh Marek Kaczmarek. Odznaką za wysługę 10 lat w OSP odznaczony został dh Mateusz Szmyt. Odznaką za wysługę 5 lat w OSP odznaczeni zostali dh Sebastian Gierczyński, dh Michał Kaczmarek, dh Szymon Kaczmarek, dh Adrian Szukała. Aktualnie OSP Jasionna ma przeszkolonych 24 strażaków ratowników w zakresie podstawowym, 8 z ratownictwa technicznego, 2 kierowców konserwatorów, 4 dowódców i 4 naczelników.

070215_jasionna_5

OSP Rzecin

Na walnym zebraniu sprawozdawczym w OSP Rzecin omówiono sprawy związane ze szkoleniami w OSP, mówiono o potrzebie wymiany samochodu bojowego na nowy. W 2014 roku OSP Rzecin uczestniczyła 2 razy w działaniach ratowniczych, w działaniach tych wzięło udział 12 strażaków. Aktualnie OSP Rzecin ma przeszkolonych 22 strażaków ratowników w zakresie podstawowym, 7 z ratownictwa technicznego, 2 kierowców konserwatorów, 4 dowódców i 3 naczelników.

070215_rzecin_3

OSP Ćmachowo

W ciągu ostatnich pięciu lat OSP Ćmachowo otrzymało 108 odznak i medali na ogólną liczbę 431, która przypadła dla strażaków z Gminy Wronki. Dla porównania OSP Wronki otrzymało w ciągu ostatnich 5 lat 106 medali.

150215_cmachowo_1

OSP Wartosław

W 2014 roku jednostka OSP Wartosław uczestniczyła 7 razy w działaniach ratowniczych, a strażacy przepracowali wiele godzin przy dostosowaniu budynku strażnicy do nowego samochodu oraz przy mocowaniu sprzętu pożarniczego na tym samochodzie. Nowy Ford zastąpił wysłużonego starego Żuka z 1986 roku i przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Wartosławia i Gminy Wronki oraz do prowadzenia niezawodnych i skutecznych akcji ratowniczych. Odznaką Strażak Wzorowy w trakcie zebrania odznaczeni zostali następujący druhowie z OSP Wartosław: Mirosław Kaczmarek, Artur Kurowski, Zbigniew Kudliński, Edwin Kurowski, Damian Soloch, Radosław Waroś, Łukasz Waroś, Mikołaj Waroś, Bartosz Nowak. Odznaką za wysługę 60 lat w OSP odznaczony został dh Józef Danielczak. Odznaką za wysługę 55 lat w OSP odznaczony został dh Jan Sobieski. Odznaką za wysługę 50 lat w OSP odznaczony został dh Franciszek Wyremba. Odznaką za wysługę 40 lat w OSP odznaczeni zostali dh Zenon Kaszkowiak, dh Zdzisław Kudliński. Odznaką za wysługę 25 lat w OSP odznaczeni zostali dh Zbigniew Kudliński i dh Roman Tabatowski. Odznaką za wysługę 15 lat w OSP odznaczeni zostali dh Sławomir Hercka, dh Szczepan Jenek, dh Sławomir Kaczmarek, dh Artur Kurowski, dh Łukasz Lemański, dh Wojciech Lemański, dh Marek Magdziński, dh Krzysztof Majdański, dh Damian Soloch, dh Dariusz Soloch, dh Łukasz Waroś, dh Radosław Waroś, dh Romuald Wiśniewski. Odznaką za wysługę 10 lat w OSP odznaczeni zostali: dh Maciej Hercka, dh Bartosz Nowak, dh Jakub Tabatowski, dh Dominik Waroś. Brązową MDP otrzymali następujący członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wartosław: Szymon Magdziński, Mateusz Tyrchan, Paweł Kaczmarek. Aktualnie OSP Wartosław ma przeszkolonych 23 strażaków ratowników w zakresie podstawowym, 6 z ratownictwa technicznego, 2 kierowców konserwatorów, 2 dowódców i 2 naczelników, 2 w zakresie obsługi pilarek spalinowych do drewna.

140215_wartoslaw_1

OSP Marianowo

W 2014 roku OSP Marianowo uczestniczyło 5 razy w działaniach ratowniczych, przeprowadzono remont elewacji wewnętrznych garażu, przygotowując go na nowy samochód. W trakcie zebrania poruszono temat wymiany używanego przez jednostkę zużytego Żuka na nowy samochód ratowniczy, do przestronnego garażu OSP Marianowo wejdzie każdy nowy samochód ratowniczy, jednostka w bieżącym roku spodziewa się wymiany starego Żuka na nowego Forda. Aktualnie OSP Marianowo ma przeszkolonych 25 strażaków ratowników w zakresie podstawowym, 5 z ratownictwa technicznego, 2 kierowców konserwatorów, 4 dowódców i 2 naczelników, 2 w zakresie obsługi pilarek spalinowych do drewna.

140215_marianowo_1

OSP Lubowo

W 2014 roku jednostka OSP Lubowo uczestniczyła 8 razy w działaniach ratowniczych, a strażacy przepracowali wiele godzin przy utrzymaniu budynku strażnicy i jej otoczenia. Odznaką za wysługę 65 lat w OSP odznaczony został dh Anatol Bilon. Odznaką za wysługę 55 lat w OSP odznaczony został dh Henryk Fiksa. Odznaką za wysługę 45 lat w OSP odznaczony został dh Grzegorz Maciejewski. Odznaką za wysługę 30 lat w OSP odznaczeni zostali dh Jan Sikora, dh Henryk Prostak, dh Marian Lala, dh Piotr Niezborała, dh Dariusz Niezborała, dh Robert Rusinek. Odznaką za wysługę 10 lat w OSP odznaczeni zostali dh Radosław Kaszkowiak i dh Jakub Rusinek. Odznaką za wysługę 5 lat w OSP odznaczeni zostali dh Radosław Lala, dh Tomasz Sikora. Obecnie OSP Lubowo ma przeszkolonych 21 strażaków ratowników w zakresie podstawowym, 5 z ratownictwa technicznego, 2 kierowców konserwatorów, 3 dowódców i 2 naczelników, 2 w zakresie obsługi pilarek spalinowych do drewna.

210215_lubowo_18

OSP Chojno

OSP Chojno w 2014 roku 33 razy brała udział w działaniach ratowniczych, jednostka wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Aktualnie OSP Chojno ma przeszkolonych 31 strażaków ratowników w zakresie podstawowym, 10 z ratownictwa technicznego, 4 kierowców konserwatorów, 7 dowódców i 3 naczelników, 7 w zakresie obsługi pilarek spalinowych do drewna, 8 w zakresie KPP.

210215_chojno_5

OSP Amica

Jednostka liczy aktualnie 41 członków czynnych (w tym 12 kobiet) i 4 członków honorowych. OSP Amica w roku 2014 uczestniczyła 22 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów – 9 razy (2 razy poza terenem gminy), w likwidacji miejscowych zagrożeń – 12 razy, alarm fałszywy – 1 raz. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymały dh Julita Przybył, dh Monika Bolczyk, dh Jolanta Kalinowska, odznakę za wysługę 30 lat w OSP otrzymał dh Karol Woźnicki, odznakę za wysługę 15 lat w OSP otrzymał dh Paweł Konkol, odznakę za wysługę 10 lat w OSP otrzymali dh Monika Bolczyk, dh Aleksander Małecki, odznakę za wysługę 5 lat w OSP otrzymała dh Anita Ciesiółka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OSP Samołęż

W 2014 roku jednostka OSP Samołęż uczestniczyła 8 razy w działaniach ratowniczych, a strażacy przepracowali wiele godzin przy utrzymaniu budynku strażnicy i jej otoczenia oraz sprzętu pożarniczego w sprawności bojowej. Aktualnie OSP Samołęż ma przeszkolonych 20 strażaków ratowników w zakresie podstawowym, 6 z ratownictwa technicznego, 2 kierowców konserwatorów, 2 dowódców i 2 naczelników, 2 w zakresie obsługi pilarek spalinowych do drewna. Odznaką Strażak Wzorowy w trakcie zebrania odznaczeni zostali następujący druhowie z OSP Samołęż: Stanisław Ludwiczak, Michał Kinowski, Henryk Kinowski, Piotr Fąferek, Arkadiusz Bober, Dariusz Brzeski, Jacek Dąbrowski, Paweł Orzechowski, Damian Orzechowski, Tomasz Majchrzak, Cyryl Przybył. Odznaką za wysługę 50 lat w OSP odznaczony został dh Henryk Kinowski. Odznaką za wysługę 45 lat w OSP odznaczeni zostali: dh Zenon Ludwiczak, dh Marian Majchrzak, dh Grzegorz Orzechowski. Odznaką za wysługę 40 lat w OSP odznaczeni zostali: dh Józef Bober, dh Józef Fąferek, dh Józef Przybył. Odznaką za wysługę 35 lat w OSP odznaczony został dh Stanisław Ludwiczak. Odznaką za wysługę 30 lat w OSP odznaczeni zostali: dh Stanisław Chojan, dh Jacek Dąbrowski, dh Jacek Mądry, dh Marek Mądry, dh Edward Michałek, dh Eugeniusz Orzechowski, dh Krzysztof Przybył, dh Krzysztof Rybacki. Odznaką za wysługę 25 lat w OSP odznaczeni zostali: dh Antoni Kawka, dh Włodzimierz Mikołajczak, dh Wojciech Zieliński. Odznaką za wysługę 20 lat w OSP odznaczeni zostali: dh Daniel Majchrzak, dh Cyryl Przybył. Odznaką za wysługę 15 lat w OSP odznaczeni zostali: dh Arkadiusz Bober, dh Dariusz Brzeski, dh Piotr Fąferek, dh Artur Ludwiczak, dh Damian Orzechowski, dh Marcin Orzechowski. Odznaką za wysługę 10 lat w OSP odznaczeni zostali: dh Michał Kinowski, dh Tomasz Majchrzak, dh Jarosław Orzechowski, dh Paweł Orzechowski, dh Mateusz Rybacki, Winiatrorski Rafał. Odznaką za wysługę 5 lat w OSP odznaczeni zostali: dh Radosław Chojan, dh Krystian Kabaciński, dh Roman Kaczmarek, dh Zbigniew Kaczmarek, dh Piotr Krzyszkowiak, dh Adam Ludwiczak, dh Łukasz Mądry, dh Robert Nowacki.

280215_samolez_14

OSP Kłodzisko

W 2014 roku jednostka OSP Kłodzisko uczestniczyła 10 razy w działaniach ratowniczych. Aktualnie OSP Kłodzisko ma przeszkolonych 30 strażaków ratowników w zakresie podstawowym, 13 z ratownictwa technicznego, 4 kierowców konserwatorów, 7 dowódców i 3 naczelników, 6 w zakresie obsługi pilarek spalinowych do drewna, 7 w zakresie KPP. Odznaką za wysługę 35 lat w OSP odznaczony został dh Jan Antkowiak. Odznaką za wysługę 20 lat w OSP odznaczony został dh Krystian Krajewski. Odznaką za wysługę 15 lat w OSP odznaczeni zostali: dh Bartłomiej Odrobny, dh Damian Rybarczyk. Odznaką za wysługę 10 lat w OSP odznaczeni zostali: dh Bartłomiej Piechowiak, dh Zbigniew Sześciła, dh Mateusz Łabójewski, dh Marcin Szala. Złote Odznaki MDP otrzymali następujący członkowie: Patrycja Janiszewska, Anna Rembacz, Paulina Rembacz, Patrycja Walorczyk, Aneta Walorczyk, Weronika Ziółek, Aldona Rój, Angelika Jezierska. Odznakę Srebrną otrzymała Agnieszka Czepczyńska z MDP OSP Kłodzisko.

280215_walne_07

OSP Wronki

Stan organizacyjny OSP Wronki to 50 członków czynnych, 10 honorowych, w tym 8 kobiet. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza to 22 osoby, w tym 12 chłopców i 10 dziewcząt. Jednostkę Operacyjno Techniczną typu JOT i OSP Wronki tworzy 49 strażaków, w tym 49 ze szkoleniem podstawowym, 12 kierowców, 35 posiada szkolenie z ratownictwa technicznego, 16 dowódców, 6 naczelników, 1 komendant gminny, 1 szkoły PSP, 31 ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej KPP, 11 kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji podnośników koszowych UDT, 11 patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, 3 kurs obsługi sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych, 5 szkolenie w zakresie LPR, 15 szkolenie w zakresie obsługi pilarki spalinowej do drewna, 7 kierowanie ruchem drogowym, 5 kierowców konserwatorów. Średnia wieku strażaków w OSP Wronki to 31,27 lat za 2014 rok.

W roku 2014 uczestniczyliśmy 240 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 47 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 190 razy, 3 alarmy fałszywe w dobrej wierze, w tym poza terenem gminy – 12 razy, poza terenem powiatu – 4 razy. W działaniach tych wzięło udział 1 862 strażaków i 393 zastępy, łącznie czas udziału w akcjach to 3 397 godzin. Samochody bojowe przejechały w ramach tych akcji 13 035km. Zużyto 3 695 litrów paliwa. Osoby poszkodowane – 35 osób, ofiary śmiertelne – 3 osoby.

W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie/druhny: Marek Marcinkowski – 112 razy, Stefan Kaszkowiak – 109 razy, Krzysztof Garncarz – 102 razy, Karol Grajewski – 90 razy, Bartosz Hodrych – 81 razy, Patrycja Wilińska – 74 razy, Radosław Grajewski – 73 razy, Leszek Łuczak – 71 razy, Ireneusz Lebioda – 69 razy, Tomasz Pospieszny – 67 razy.

Członkowie OSP Wronki wyróżnieni w okresie sprawozdawczym za udział w działaniach ratowniczych: dh Marek Marcinkowski, dh Stefan Kaszkowiak, dh Krzysztof Garncarz; za prace gospodarcze: dh Marek Marcinkowski, dh Janusz Hosa, dh Rafał Domaciuk; za prowadzenie MDP, organizację konkursu plastycznego i turnieju OTWP, udział w pokazach: dh Patrycja Wilińska, dh Bartosz Hodrych, dh Agnieszka Zając. Wyróżnieni otrzymali drobne upominki z rąk pana Roberta Dorny wiceburmistrza Wronek i pana Sławomira Śniegowskiego Przewodniczącego Rady MiG Wronki. Odznaki za wysługę lat otrzymali następujący druhowie: Stanisław Nowak – 40 lat, Piotr Cypel – 35 lat, Krzysztof Garncarz – 35 lat, Dariusz Ślimak – 15 lat, Bartosz Hodrych – 10 lat, Łukasz Hodrych – 10 lat, Krystian Woźny – 10 lat, Karol Grajewski – 5 lat. Złotą Odznakę MDP otrzymała Anita Szymszon; Srebrną Odznakę MDP otrzymały Weronika Remisz, Katarzyna Michalska; Brązową Odznakę MDP otrzymali Kamil Orzeł, Bartłomiej Saguła, Kamil Szymkowiak, Marta Fryś i Sandra Remisz.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA