Śmichy – Chichy #3

collage_20150217132833929_20150217133100261_20150217134237905_20150217192941353

Do zobaczenia w Poniedziałek.

PS.1. Popiół, którym księża posypują głowy wiernych w Środę Popielcową, przygotowany jest z gałązek palm lub innych drzew poświęconych w roku poprzednim.
PS.2. Z palonych w piecach śmieci pozyskujemy: pyły, tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór…

Śmichy-Chichy #1

Śmichy-Chichy #2

Śmichy-Chichy #3

Śmichy-Chichy #4

Śmichy-Chichy #5

Śmichy-Chichy #6

Śmichy-Chichy #7

Śmichy-Chichy #8