Rozmowy o drogach wojewódzkich

W ubiegłym tygodniu, 18 lutego, Mirosław Wieczór spotkał się z zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich do spraw budowy – Pawłem Katarzyńskim oraz Grzegorzem Bręczewskim z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, a także Marleną Hibner-Kozą z Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta i Gminy.

dziury-na-sierakow

Na spotkaniu omawiano między innymi stan drogi numer 182 w kierunku Sierakowa, a dokładniej fragmentu wzniesienia, na którym pojawiły się wyboje. Stan nawierzchni może nie stanowi utrudnienia w ruchu samochodowym, ale przejazd nie należy do najprzyjemniejszych. Zwrócono uwagę WZDW na konieczność wykonania napraw.

mickiewicza-zalane

W trakcie spotkania poruszono także kwestię drogi numer 150 w kierunku Chojna – zalewanego fragmentu ulicy Myśliwskiej. Prawdopodobnym rozwiązaniem kwestii stojącej wody będzie odprowadzenie jej z rowów melioracyjnych w kierunku Warty. Niestety nie możemy podać żadnej konkretnej daty, związanej z rozpoczęciem prac.