Przedsiębiorca od kwietnia zapłaci mniejszy ZUS

W kwietniu zmniejszają się stawki ubezpieczenia wypadkowego. Zmiana będzie dotyczyła aż 36 grup zawodowych. Prowadzący działalność gospodarczą zapłacą niższą składkę wypadkową. Obniżka wyniesie… 3 zł.

W kwietniu każdego roku Minister Pracy i Polityki Społecznej aktualizuje obowiązującą stawkę ubezpieczenia wypadkowego.

Oblicza się je na podstawie wskaźnika „wypadkowości” jaki występuje w danym zawodzie. Stawki te jednak obowiązują jedynie przedsiębiorców, zatrudniających powyżej 9 pracowników. Dla małych firm jest mniej kolorowo. Dla przedsiębiorców, zatrudniających do 9 osób, w tym dla jednoosobowych działalności gospodarczych, składka wypadkowa jest stała i wynosi 50% stawki maksymalnej. Niezależnie od branży. Stawka maksymalna obliczana jest na podstawie jednej branży – górnictwa.

Stawka dla górnictwa od kwietnia 2012 roku wynosi 3,86%. Dla małych przedsiębiorstw więc obowiązującą stawką jest 1,93%.

Od kwietnia tego roku stawka dla górnictwa spadnie i będzie wynosić 3,60% ( analogicznie dla małych firm 1,80%)
Jak to wygląda w praktyce? Obecna kwota składki wypadkowej wynosząca 45,85 zł spadnie do 42,76 zł. Oznacza to, że w budżetach przedsiębiorstw prowadzących działalność przybędzie 3,09 zł.

Od stycznia 2015 roku łączne składki, jakie odprowadzane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wzrosły o 52,91 zł, względem poprzedniego roku do poziomu 1095,37 zł. Po wprowadzeniu nowej stawki wypadkowej, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić tylko 1092,28 zł.