Spotkanie noworoczne u Burmistrza Wronek

Jak co roku, na początku stycznia, odbyło się spotkanie noworoczne, podsumowujące ubiegły rok. Przedstawiono na nim również plan na rok 2015.

spotkanie

Jak ujęła to posłanka  Maria Małgorzata Janyska spotkanie od samego początku przebiegało bardzo dynamicznie, przybyłych gości powitał występ zespołu Magda Janicka Quartet oraz pokaz mażoretek Miraż. Po przywitaniu wszystkich, którzy zasiedli w Dużej Sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, głos zabrali posłowie, starosta oraz dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przyszedł czas na podsumowanie roku. Na przygotowanej prezentacji widniało wiele ciekawych informacji, podsumowujących ubiegły rok, w którym gmina Wronki odnotowała 56.5mln złotych dochodu, wydatki osiągnęły liczbę 56.1mln złotych. Burmistrz podkreślił, że UMiG Wronki wybudował 12km dróg oraz 4km chodników w różnych miejscach w mieście. O planach na ten rok napiszemy w późniejszym czasie.

spotkanie2

Nadszedł wreszcie moment, w którym burmistrz wraz z nowym przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Wronki uhonorował Wronczan, którzy najbardziej przyczynili się do rozsławienia gminy Wronki na tle całego kraju i poza nim.

spotkanie3

Poniżej podajemy link, pod którym znajduje się pełna lista uhonorowanych Wronczan.

Lista uhonorowanych