Kredyt inwestycyjny dla PK Wronki

W dniu 27.01.2015 r. Rafał Zimny, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach, w obecności przedstawicieli banku Pekao S.A. I Oddziału we Wronkach, podpisał umowę na kredyt inwestycyjny w wysokości 3,5 mln zł. Zaciągnięcie kredytu zostało poprzedzone procedurą przetargową.

Kredyt został zaciągnięty na zabezpieczenie wkładu własnego przedsiębiorstwa dla rozszerzonego zakresu  Projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”.

Termin spłaty kredytu to 31.12.2024r.

Drodzy klienci. Trzymajcie za nas kciuki!

Z poważaniem
Rafał Zimny
Prezes