Chrzypsko Wielkie, Lewice, Rzecin i Wartosław jako Wioski Tematyczne

Chrzypsko Wielkie, Lewice, Rzecin i Wartosław

wkrótce zyskają na atrakcyjności wśród turystów dzięki nowemu projektowi o nazwie ,,Wielkopolskie Wioski Tematyczne”.

http://www.wioskitematyczne.org.plźródło: http://www.wioskitematyczne.org.pl/

Projekt ten wdrażany jest w życie już od końca zeszłego roku, a omówienie jego pierwszego etapu nastąpiło już 16.09.2014 r. we Wronieckim Domu Kultury.
Wioska tematyczna jest to lokalna inicjatywa społeczno-gospodarcza, mająca na celu wzbogacenie atrakcyjności wsi i oferty turystycznej naszego regionu.  Taki produkt turystyczny z pewnością zintegruje i zaktywizuje mieszkańców, zachęci do znalezienia alternatywnej pracy zarobkowej oraz wpłynie na wzrost dochodów z prowadzonej na tym terenie działalności agroturystycznej.

Przeniesienie idei wiosek tematycznych na teren Wielkopolski zawdzięczamy Irenie Wojciechowskiej i Łukaszowi Klapczyńskiemu z Lokalnej Grupy Działania ,,Puszcza Notecka”. Projekt dofinansowany został z funduszy programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udało się uzyskać ponad 100 tysięcy na zorganizowanie czterech wiosek tematycznych. Wybór padł na wsie: Chrzypsko Wielkie, Lewice, Rzecin i Wartosław.

Chrzypsko Wielkie jako Wioska Rybacka

Krajobraz gminy Chrzypsko Wielkie jak całej zresztą Wielkopolski jest dziełem lądolodu skandynawskiego, który w epoce lodowcowej  nawiedził te tereny trzykrotnie i w konsekwencji pozostawił po sobie urozmaiconą, młodogacjalną rzeźbę usianą jeziorami. Miejscowość znana jest z ,,Dni Wędzonej Sielawy”, gdzie corocznie odbywają się zawody wędkarskie oraz ze szlaku ,,Suma Gagatka”. Mieszkańcy chcąc kontynuować tradycję rybacką będą dumnie obnosić się z tytułem jaki zyskała ich wieś.

Lewice jako Wioska Mikołajów

W pobliżu rzeki Kamionki znajduje się wieś Lewice, a tam jednonawowa świątynia, z dwiema kaplicami tworzącymi układ krzyża Patronem parafii wsi jest święty Mikołaj z Miry. Na świętość biskup zasłużył sobie ogromną dobrocią – pomagał innym, wspierał radą. Mieszkańcy Lewic mają ambicję być jego najlepszymi pomocnikami, dlatego będą rozwijać kult świętego Mikołaja w swojej wsi i chcą stać się przykładem dla innych.

Rzecin jako Wioska Grzybów

O tym, że Rzecin w sezonie obfituje w runo leśne, wie chyba każdy okoliczny mieszkaniec. Na tereny nieopodal wydmowej góry rzecińskiej co roku zjeżdża się mnóstwo grzybiarzy. W pobliżu wsi leży stacja kolejowa Mokrz, która jest świetnym punktem wypadowym na grzybobranie. Organizowane w Rrzecinie coroczne „Święto Podgrzybka”, na dobre już wpisało się w gminny kalendarz imprez.

Wartosław jako Wioska Czterech Kultur

Wieś położona jest w malowniczym skraju Puszczy Noteckiej, nad Wartą i Jeziorem Pożarowskim. Początkowo osiedlali się tu głównie Niemcy, ale mieszkali tu także Żydzi i Polacy. Każda z narodowości miała swoją świątynię oraz własny cmentarz. Obiekty te, otoczone opieką mieszkańców – za wyjątkiem mojżeszowego domu modlitwy – przetrwały do dziś. Niektórzy mieszkańcy używają jeszcze dawnych, niemieckich nazw ulic i lokalnych miejsc. Czwartą kulturę stanowi kultura łużycka.

widok

Projekt rozpoczął się stosunkowo niedawno, a już zamówiono drewniane rzeźby autorstwa Eugeniusza Tacika z Binina. Planuje się też wybudowanie drewnianego domku, który będzie służył mieszkańcom podczas różnych imprez, zakupienie biesiadnych stołów i ław oraz charakterystycznych strojów. Będą też organizowane różne szkolenia i warsztaty. Udało się również pozyskać partnera – Lokalną Grupę Działania „Dolina Samy” z powiatu szamotulskiego. Tu także planuje się stworzenie wiosek tematycznych – Radzyny  i Koźle.