Bajkoterapia

femina

ogłasza  nabór uczestników do projektu:

„Z baśniami w świat na lepszy start – warsztaty bajkoterapii dla dzieci i rodziców”.

Zapraszamy do zgłaszania się:

  • rodziców lub opiekunów wraz z dziećmi w wieku 2-4 lat i 5-8 lat z miejscowości Biezdrowo,
  • rodziców lub opiekunów wraz z dziećmi w wieku 2-4 lat i 5-8 lat z miejscowości Nowa Wieś.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 5 lutego 2015 roku.

Projekt realizowany będzie w bibliotekach w Biezdrowie (luty-marzec) i Nowej Wsi (kwiecień-maj).

Więcej informacji na temat projektu oraz zapisy:

Fundacja „Femina Project”, Wronki, ul. Powstańców Wlkp. 23,

tel. 667 690 515, 514 152 549, e-mail. feminaproject@onet.eu

 

Projekt  dofinansowano ze środków Fundacji BGK,
w ramach konkursu  „Na dobry początek!”

Partner projektu: Wroniecki Ośrodek Kultury.