Starosta odmówił przebudowy ulicy Mickiewicza

Starosta szamotulski wydał obwieszczenie o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na wykonanie inwestycji: „Budowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z częściową przebudową drogi gminnej ul. Mickiewicza”.

Inwestycja przebudowy ulicy Mickiewicza zakładała przebudowanie pasa drogowego i drogi wewnętrznej. Miało polegać to na poszerzeniu nawierzchni jezdni do 6mb, korekcie łuków na skrzyżowaniach, wydzieleniu chodników, o szerokości 2mb, wyłożeniu ich kostką betonową, wykonaniu zjazdów na posesje oraz odwodnieniu pasa drogowego.

Treść obwieszczenia starosty dostępna pod tym adresem.