Tajemnicze "Zawiadomienie o przebudowie drogi"

W dniu wczorajszym na stronie wronki.pl pojawił się artykuł na temat przebudowy drogi przy ulicy Mickiewicza wraz z obwieszczeniem, które dla mieszkańca, który nie zna się na kodeksie postępowania administracyjnego może być niezrozumiałe.

Ciekawe tylko jakiej lokalizacji i jakiego zakresu dotyczy ta informacja? Chyba nikt oprócz kilku urzędników nie wie. Tylko po co i dla kogo w takim razie pojawiła się taka informacja?- pyta jeden z naszych czytelników.


Dlaczego należy interesować się obwieszczeniami?

Na to pytanie postarał się odpowiedzieć w swoim artykule między innymi serwis bankier.pl. W artykule czytamy:

Skutkiem zawiadomienia dokonanego w sposób opisany w art. 49 kpa jest to, iż od upływu wskazanego terminu 14 dni, strony uważa się za poinformowane o sprawie, której dotyczy dane obwieszczenie. Ma to wymierne skutki w późniejszym etapie postępowania np. w przypadku wydania decyzji środowiskowej lub pozwolenia na budowę, gdyż strona, która będzie chciała w jakikolwiek sposób zaskarżyć daną decyzję, bądź inne rozstrzygnięcie, po upływie terminu zakreślonego przez przepisy prawa, będzie zobowiązana wykazać, że nie zapoznała się z daną inwestycją, co może być utrudnione, a wręcz niemożliwe w przypadku, gdy organ administracji będzie dysponował odpowiednimi dowodami potwierdzającymi prawidłowe dokonanie obwieszczeń.

Aby nie narazić się zatem na negatywne skutki związane ze sposobem doręczenia, warto zapoznawać się z ogłoszeniami, obwieszczeniami na terenie swojego miejsca zamieszkania oraz systematycznie odwiedzać stronę BIP naszej gminy. Pamiętajmy, że ignorowanie przychodzącej do nas korespondencji i nieczytanie obwieszczeń może mieć daleko idące skutki związane z możliwością dochodzenia swoich praw w późniejszym etapie postępowania.

Lokalizację wymienionych w obwieszczeniu działek można sprawdzić np. poprzez serwis wronki.e-mapa.net.

~Waldas