Budżet Obywatelski – zadania przyjęte do głosowania

Prezentujemy listę zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które 9 października br. przeszły pozytywną weryfikację Zespołu Opiniującego i w kolejnym etapie zostaną poddane głosowaniu mieszkańców.

Dziś o godzinie 10.00 w pokoju nr 6 Urzędu MiG Wronki odbyło się publiczne losowanie numerów zadań zakwalifikowanych – dla potrzeb przygotowania karty do głosowania. Przedstawione poniżej zadania zostały uporządkowane zgodnie z wylosowanymi numerami.

Głosowanie odbędzie się w dniach 17 – 28 listopada br. Urna zostanie wystawiona w Urzędzie MiG Wronki w godzinach jego funkcjonowania:
poniedziałki: 8.00-17.00;
wtorki-piątki: 7.30-15.30.

Do głosowania uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy Miasta i Gminy Wronki – prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos.

ZADANIA PRZYJĘTE DO GŁOSOWANIA
(Dla potrzeb głosowania numery zadaniom nadano w publicznym losowaniu)

1. Remont utwardzenia os. Staszica od ul. Niepodległości – ok. 543 m2 powierzchni utwardzenia, położenie kostki betonowej po rozbiórce istniejącej dziurawej nawierzchni betonowej.

2. Zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 3-6 lat – muzyka, taniec, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, lekcje języka angielskiego.

3. Rozbudowa oświetlenia boiska piłkarskiego Orlik.

4. Kontynuacja budowy parku przy ul. Nadbrzeżnej i ul. Nadwarciańskiej we Wronkach – budowa alejek spacerowych, wykonanie przyłącza energetycznego i montaż lamp oświetleniowych, montaż ławek parkowych; budowa miejsc parkingowych na skraju skweru od ulicy Nadwarciańskiej.

5. Zadaszenie przy świetlicy wiejskiej w Popowie.

6. Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy os. Borek a os. Słowiańskim.

7. Remont chodnika do szkoły w Chojnie.

8. Rewitalizacja przestrzeni przed kinem – zmiana zieleni, nowe chodniki, prace konserwatorskie przy zabytkowym dębie, mała architektura.

9. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na nasypie wału, na odcinku od kładki pieszo-rowerowej na Warcie do ul. Jana Pawła II we Wronkach.

10. Utworzenie w Olszynkach parku z urządzeniami służącymi do rozwoju fizycznego młodzieży i dorosłych – drążki, drabinki, poręcze gimnastyczne (Parkour Park/Street Workout Park).

11. Budowa siłowni zewnętrznej w Biezdrowie.

Źródło: wronki.pl