Budowa kanalizacji deszczowej

Od kilku dni we Wronkach można zauważyć tajemnicze znaki, które pojawiły się na ulicy Sierakowskiej, Poznańskiej, a także przy skrzyżowaniu Wronki – Nowa Wieś – Kłodzisko – Pierwoszewo. Prace rozpoczną się dnia dzisiejszego tj. 16 października.

Aby rozwikłać tajemnicę znaków zajrzeliśmy na stronę Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, oto co udało nam się znaleźć:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że w postępowaniu
przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę kanalizacji
deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 ul.
Sierakowska w m. Wronki ”.

W wyniku postępowania wybrano ofertę:
INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. F. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan, za cenę brutto 497.665,87zł słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem
tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć i 87/100 złotych.
Uzasadnienie wyboru: Najtańsza oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.

Zapytaliśmy RDW Szamotuły na czym bedą polegały prace na tejże ulicy oraz kiedy mają się one zakończyć.

Prace polegają na budowie kolektora kanalizacji deszczowej na ul. Sierakowskiej we Wronkach i odcięcie się od Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego, do którego infrastruktury przekierowywane były ścieki deszczowe. Nowym punktem odbioru ścieków deszczowych będzie kolektor kanalizacji ogólnospławnej, znajdujący się w rejonie skrzyżowania ulic Sierakowskiej i Powstańców Wlkp.

Przewidywany termin zakończenia zgodnie z Umowa 14.11.2014r

Będą także utrudnienia. Zamknięcie drogi na czas prac będzie dwuetapowe.
Etap I – zwężenie i ruch wahadłowy – prace pod ruchem,
Etap II – objazd.

Tak więc prosimy o cierpliwość i zachowanie ostrożności.