Rozpoczął się remont drogi Pierwoszewo – Biezdrowo

Ostatnio rozpoczął się zapowiadany remont drogi Pierwoszewo – Ćmachowo na odcinku Pierwoszewo – Biezdrowo.

Na kilkukilometrowym odcinku trasy oczyszczono już pobocze. Miejsce budowy zostało oznakowane stosownymi znakami drogowymi. Niedługo powinien pojawić się ciężki sprzęt.

Jest to odcinek drogi, o którym było głośno parę miesięcy temu. Oto publikacje związane z zamieszaniem: