Pierwszy września…

Dzisiaj mamy pierwszego września. Data, która właściwie już na zawsze zagości w naszej pamięci. Jest to dzień dość dziwny, można być w nim szczęśliwym ale także można nie mieć powodu do radości. Zależy jak kto na to patrzy.

Dzień rozpoczynający dziewiąty miesiąc w roku kojarzy nam się z rozpoczęciem roku szkolnego ale także z wybuchem drugiej wojny światowej.

II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

Ten dzień można kojarzyć także ze szkoła. Pierwszego września uczniowie po dwóch miesiącach wakacji wracają do szkoły.

1 września to moment, w którym każdy uczeń z bólem serca uświadamia sobie, że wakacyjna beztroska odchodzi w przeszłość. Jednocześnie spotkanie z gronem kolegów i koleżanek pozwala z optymizmem spojrzeć na szkolne wyzwania.

Poniżej przypominamy uczniom a także ich rodzicom na którą mają stawić się w swoich szkołach na rozpoczęcie roku szkolnego.
Zespół Szkół nr 1 – godzina 9:00
Zespół Szkół nr 2 – godzina 10:00
Zespół Szkół w Biezdrowie – 8:00 msza w biezdrowskim kościele, 9:00 apel w szkole
Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta – 9:00
Szkoła Podstawowa nr 1 –
godzina 9:00 klasy IV-VI
godzina 9:30 klasy II-III
godzina 10:30 oddziały przedszkolne i klasy I
Szkoła Podstawowa nr 2 –
godz. 8.30 klasy IV – VI
godz. 10.30 klasy I – III
godz. 12.00 ODDZIAŁY ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO